7 fází manželství: Pokud jste přežili třetí, patříte mezi ty nejlepší páry

Manželství! Co to pro vás znamená? Manželství je vztah, který pro různé lidi znamená různé věci. Někteří mohou říci, že být spolu je nejšťastnější věcí na zemi. Zatímco sï jiní  myslí, že je to břemeno do konce života. Manželství znamená být spolu v nemoci a ve zdraví, v lepších i horších dobách. To je to, co nás zajímá. Je to cesta, kde objevujeme našeho partnera a objevujeme způsob, jak žít společně. Podívejte se na sedm fází manželství a zjistěte, ve které fázi jste.

 První fáze: Vášnivá láska

První etapa je naplněna intenzivním románkem a vášnivá láska převládá. Tuto fázi vnímá pár víc fyzicky než emocionálně. V této fázi se zdá, že vidíme na partnerovi jen dobré věci a sex je na vrcholu. Tato fáze zahrnuje šílenství v lásce k sobě navzájem, kde se člověk vyrovnává s fyzickými aspekty lásky. Vytváření mimořádných slibů se nezdá být iracionální ani pošetilé. Tato fáze je pro dlouhodobé manželství základem.

K oltáři jdete z velké lásky. Je ale třeba na manželství pracovat, aby velká láska brzy nevyprchala.

Druhá fáze: Realizace

To je fáze, kdy se zdá, že všechno vnější pozlátko zmizelo. Uvědomujete si, že některé na vašem partnerovi či partnerce vás obtěžují a vadí vám, mohou být i ošklivé. Konflikty vznikají, když vzájemně nemáte rádi některé svoje zvyky, postoje. Mnoho párů se začíná v této fázi hádat a bojovat. Je to však náročný stav, kdy se člověk musí za každých okolností vzájemně přijímat. Pokud vezmete své rozdíly jako důvod, abyste vyřešili svoje problémy spíše, než aby vás tyto problémy oddělovaly, vytěžíte z této fáze maximum. Lidé v partnerství musí mít vůči sobě vzájemnou úctu a přijetí. Když zvládnete tuto fází, budete mít základnu svého života dopředu.

Růžové brýle jsou tytam. Leccos vám na partnerovi může vadit…

Třetí fáze: Povstání

Když páru začne chybět předmanželský život, znamená to, že spolu partneři nejsou spokojeni. Jedná se o velmi těžké období, kterým pár může projít. V této fázi si partneři myslí, že je lepší být sami, než být spolu. “Mám pravdu a ty se mýlíš”, je to, co říkáš (nebo slyšíš), pokud jsi v této fázi. Bojuje se i mezi milovníky, ale není to důvod, proč se navzájem nenávidět. Je třeba si uvědomit, že ve vztahu, který je třeba opravit, existuje i negativita. Snažte se z vašeho hněvu vytěžit něco pozitivního, aby si váš partner uvědomil, že je třeba věci řešit. Naslouchejte jeden druhému a nenechte se tolik unášet emocemi.

Partnerské problémy je nutné řešit, ne se vzájemně nenávidět.

Čtvrtá fáze: Spolupráce

Líbánková fáze netrvá dlouho. Věci po chvíli ztrácejí svůj lesk. Pár potřebuje najít nové věci, do kterých je možné investovat. Najděte štěstí v malých věcech, jako je vzájemná pomoc při nejjednodušších úkolech nebo vzájemné pomáhání naplánovat věci. V této fázi většina párů začíná být zodpovědnější ve svém životě. Nákup nového domu nebo mít děti je možné pouze tehdy, když pár spolupracuje v každé formě. V této fázi je pár rád, když může být zodpovědnější. Pracujete tvrdě nejen pro sebe, ale i pro vaše děti a partnera. Tato fáze je velmi náročná, protože pár investuje do věcí, jako jsou auto, dům nebo děti.

Líbánková fáze skončila, pořízujete si děti a máte také mnohem větší zodpovědnost.

Pátá fáze: Nové shledání

Jedná se o fázi, kdy se pár začne milovat navzájem znovu v novém světle. Zažíváte triumf, to nejhorší skončilo. Stali jste se skvělými přáteli. Když se na sebe díváte, nepřináší to hořkost, ale smysl pro úspěch, radost. V této fázi jste dosáhli svého středního věku. Krize středního věku není v této fázi neobvyklá. S věkem se začínají objevovat nové výzvy. Musíte znovu definovat svoji budoucnost.

Dospíváte do stadia, kdy se stáváte nejlepšími přáteli a umíte respektovat svá přání a potřeby.

Šestá fáze: Výbuch

Když život zasáhne padesátka, objeví se nová frustrace. Události, které mění život, jako je odchod do důchodu, ztráta zaměstnání, děti, které vás opouštějí, nebo zdravotní nebo finanční problémy. Když jste zvládli třetí etapu, víte velmi dobře, jak se s touto fází vyrovnat. Problémy vyřešíte společně. V této fázi se můžete snadno potýkat s bouřkou.

Po padesátce nastává další složitá etapa. Děti vylétají z hnízda. Pokud jste ale zvládli třetí fázi, přenesete se i přes tuto.

Sedmá fáze: Dokončení

Jediná věc, kterou tato fáze obtěžuje pár, je “čas”. Dosažení této fáze znamená obrovskou lásku a podporu sobě navzájem. To dokončí manželství. Nyní se dvě srdce stala jedním. Oba partneři se ponořili do sebe navzájem. Pro pár v této fázi je důležitý smích, sdílení úspěchu života se svými dětmi a možná i vnoučaty. Pouze nejčistší láska, úcta a podpora pro sebe navzájem ustoupí až do konce. 

Zdroj: banter.fun