Author
Marian Žitný

Očistu jater a detoxikaci organismu zvládnete jednoduše výběrem správných potravin

Zdravá játra a detoxikace organismu spolu velmi těsně souvisejí. Právě játra totiž hrají v těle nezastupitelnou roli při metabolismu látek a také při filtrování odpadních produktů látkové přeměny. Svým životním stylem a ostatně ani kvalitou okolního prostředí často funkci svých jater takřka sabotujeme, protože jim dodáváme přísun velkého množství toxinů. [...]

Špatnou funkci ledvin tělo projevuje specifickými signály. Odhalte je včas a zabraňte poškození dalších orgánů

Tělo je složitý stroj, který pracuje komplexně a porucha jedné součásti se dříve či později projeví všude. Jen zdravé orgány mohou vzájemně správně kooperovat a zajistit nám dlouhý a bezstarostný život. Vlivem životního stylu a znečišťování životního prostředí to ale naše těla s námi nemají jednoduchá. [...]

Tělo předem upozorní na příchod mrtvice. Varovné signály mohou zachránit život a snížit následky

Mozková příhoda postihuje stále více lidí všeho věku. Jedná se o hlavní příčinu tělesného postižení u dospělých a druhou nejčastější příčinu demence. Cerebrovaskulární nehoda nastává, když dojde k náhlému zastavení průtoku krve do mozku v důsledku sraženiny v tepně nebo krvácení způsobeného prasklou cévou v mozku. [...]