Epilepsie: Naučte se rozpoznávat jednotlivé druhy záchvatů

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, kterým podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí kolem 50 milionů lidí po celém světě. To z ní činí jedno z nejčastějších neurologických onemocnění. Podle lékařů má sklony k vývoji epilepsie úplně každý člověk a záleží na individuálních podmínkách, zda se nemoc rozvine, anebo ne. Nutno dodat, že jeden samostatný záchvat ještě epilepsii neznačí. K této diagnóze musejí proběhnout nejméně dva záchvaty s minimálním intervalem 24 hodin. Epileptický záchvat je vlastně dočasná nefunkčnost některých nervových buněk, které dočasně přeruší obvyklou funkčnost mozku a vede k nekontrolovatelným projevům v chování, svalové kontrole, ztrátě vědomí a/nebo citlivosti jedince.

Druhy epileptických záchvatů

Existuje několik druhů epileptických záchvatů, které se vzájemně liší tím, jak velká oblast mozku je právě vyřazena z provozu.

Fokální záchvaty

Tyto záchvaty ovlivňují pouze jednu oblast mozku. Jiným slovem se nazývají parciální a existují dva hlavní typy těchto záchvatů, a to jsou

  • Jednoduché, při nichž nedochází ke ztrátě vědomí a způsobují jen dílčí změny, jako je ztráta či změna čichu, chuti nebo sluchu. Vyskytují se nedobrovolné pohyby některých částí těla a smyslové symptomy, jako závratě a brnění.
  • Složité, kdy dochází ke změně či ztrátě vědomí a může způsobit opakující se pohyby, jako je třeba mytí rukou znovu a znovu. Pacient při tomto typu záchvatu nemusí být schopen reagovat na podněty z okolního prostředí.

Generalizované záchvaty

Ty ovlivňují obě hemisféry mozku a opět existuje několik typů:

  • Krize nepřítomnosti, při nichž člověk jakoby zmizel z prostředí. Zůstane stát jako anténa uprostřed ničeho a nereaguje na podněty. Obvykle může provádět jemné pohyby, jako je mrknutí okem. Postihuje zejména děti.
  • Myoklonické záchvaty se vyznačují náhlými pohyby, jako jsou trhnutí či křeče v pažích a nohou
  • Atonické krize způsobují ztrátu kontroly svalů, což obvykle vede k náhlým pádům.
  • Tonické záchvaty způsobují ztuhlost svalů paží, nohou a zad. I tyto mohou způsobit pády.
  • Klonické záchvaty jsou odpovědné za vyvolání rytmických či opakujících se pohybů obličeje, paží a krku.
  • Tonic-klonické záchvaty vedou ke ztrátě vědomí, ztuhlosti a chvění po celém těle a v některých případech ke ztrátě kontroly nad močovým měchýřem a jazykem. Je to nejznámější a zároveň i jeden z nejčastějších typ epileptické krize

Co dělat během epileptického záchvatu

Během epileptické krize je nutné co nejrychleji vyprázdnit oblast kolem postižené osoby a odstranit vše, o co by se mohla poranit. Položte pacienta na bok a chraňte mu hlavu tím, že ji podložíte něčím měkkým, například polštářem či složenou dekou. Uvolněte mu šaty kolem krku, které by mu mohly ztěžovat dýchání a nikdy mu nestrkejte nic do pusy. Jen pokud by hrozilo ukousnutí jazyka, můžete se pokusit za pomocí nějakého pevného nástroje jazyk dostat do ústní dutiny a přidržet ho tam. Nikdy to ale nedělejte prstem, postižený by vám ho v záchvatu mohl ukousnout.

Záchvat obvykle rychle přechází. Pokud proto trvá déle než 5 minut, zavolejte záchranku. Když záchvat trvá kratší dobu, není nutné lékařskou asistenci volat.

Obrázky: Pixabay