Facebook pomáhá vědcům vytvořit mapu ohnisek výskytu covid-19

Vědci z USA vytvořili mapu šíření koronaviru na základě dat poskytnutých provozovateli nejrozšířenější sociální sítě Facebook a společnosti Google, na jejíž platformě Android běží většina mobilních zařízení na světě. Díky miliardám odpovědí na průzkumy šířené těmito dvěma internetovými společnostmi tak vědci lépe pochopí šíření nemoci, což pomůže k rychlejší a cílené obnově normálního života ve společnosti.

Průzkum se dotazuje na výskyt příznaků

V současné době je mapa tzv. hot spotů, tedy ohnisek výskytu koronavirové nákazy dostupná pro území Spojených států amerických. V průběhu doby ji však výzkumníci plánují aktualizovat tak, aby poskytla relevantní informace pro pokrytí ohnisek nákazy po celém světě.

Podle generálního ředitele Facebooku Marka Zuckerberga mají platformy sociálních médií výhodu v tom, že mají přístup k velkým skupinám lidí, a proto poskytují dostatečné množství dat na pomoc zdravotnickým výzkumným pracovníkům.

„Facebook je mimořádně vhodný pro provádění těchto průzkumů. Protože obsahuje globální komunitu miliard lidí, umožňuje provádět statisticky velmi přesné vzorkování populace,“ uvedl Mark Zuckerberg ve svém příspěvku na Facebooku. Oficiální data jeho společnosti uvádějí, že sociální síť je v současnosti využívána více než dvěma miliardami lidí z celého světa.

Facebook je kritizován za porušování soukromí

Průzkumy zveřejněné na Facebooku se dotazují uživatelů na výskyt průvodních příznaků onemocnění koronavirem, jako je ztráta čichu, kašel nebo horečka. Na základě toho tým vědců z Carnegie Mellon University vypočítává procento nakažených v jednotlivých regionech USA. Během prvních dvou týdnů dotazník vyplnil více než milion lidí. Podle vyjádření Zuckerberga pak společnost plánuje v následujícím týdnu zveřejnit průzkum i v ostatních částech světa, aby tak poskytl co nejucelenější obrázek o výskytu nakažených koronavirem.

Někteří kritikové nicméně poukazují na porušování soukromí a zveřejňování důvěrných dat poskytnutých uživateli sociální sítě pro účely třetích osob. Zuckerberg zdůraznil, že společnost Facebook vidí pouze agregovaná a tudíž neadresná data. Jinak je tomu ovšem se samotnými vědci z Carnegie Mellon University, kteří mají přístup k individuálním odpovědím na průzkum jednotlivých uživatelů Facebooku. Veřejná prospěšnost průzkumu nicméně dalece převažuje.

„Pomocí tohoto a dalších jedinečných zdrojů dat budeme moci sledovat průběh změn a také předvídat aktivitu covid-19 až s několikatýdenním předstihem,“ komentovali možnosti výzkumu vědci z Carnegie Mellon University.

Obrázky: Pixabay