Jak krize koronaviru ovlivnila obchod s drogami po celém světě

Důsledky uzavření hranic a omezeného cestování pociťují nejen běžní občané a cestující pracovníci, ale také podloudné skupiny obchodující s ilegálním zbožím, zejména s drogami. Pandemie omezila obchod s narkotiky nekonečně více, než jakákoliv dosavadní opatření a kampaně na potlačení prodeje a spotřeby drog. Omezení z důvodu covid-19 negativně zasáhla celý výrobní řetězec obchodu s drogami od výroby až po dodávky konečným spotřebitelům.

Paralýza dopravy ovlivnila celosvětově ceny drog i materiálů na výrobu

Vývoj cen zdrojových surovin jasně ukazuje míru dopadu světového obchodu s narkotiky. I v takové drogové velmoci, jakou je Peru, klesla cena listů koky až o 70 %. Federace producentů koky dokonce musela požádat vládu o finanční pomoc. Stejně jako v kolumbii se zdá, že kartelová činnost byla uzavřením hranic zcela zmrazena.

Naopak v zemích, kde se nachází největší množství spotřebitelů tohoto ilegálního zboží, ceny vystřelily k nebeským výšinám. Cena kokainu na území Brazílie doslova explodovala a výrazně roste i cena konopí na území evropských států. Nejinak je na tom cena syntetických drog jako je fentanyl a metamfetamin, které se v hojné míře užívají v USA.

Většina zdrojového materiálu pocházela z Wuhanu

Někteří distributoři jsou ale podezříváni z účelového zvyšování cen, neboť předem očekávali pokles nabídky. Mexické drogové kartely jsou například podezřelé z přehnaného zadržování zboží právě proto, aby tím uměle navyšovali jeho cenu. Pravdou však je, že díky uzavření hranic osobním automobilům stejně jako kvůli plošnému zrušení veškerých leteckých spojů je naprostá většina distribučních kanálů neproniknutelně uzavřena. Dopravní paralýza je tak hlavním problémem současného drogového světa.

Jihoamerické drogové kartely jsou řízeny se stejnou manažerskou péčí jako kterékoliv jiné firmy, a proto veškeré zdrojové materiály pro výrobu drog dovážejí ze zemí, které poskytují největší finanční výhody, tedy z Číny. Největším dodavatelem těchto komponentů byla právě chemická laboratoř Wuhan v provincii, kde koronavirová pandemie vypukla. Ceny některých vstupů se například v Mexiku okamžitě ztrojnásobily a tranzitní baroni hledají způsoby, jak suroviny vyrábět lokálně.

Obrázky: Freepik