Je mu 11 a už je inspirací pro celý svět. Aktivně čistí oceány

Jsou lidé, ze kterých bychom si měli vzít příklad. Mezi ně patří i tento malý chlapec, kterému je pouhých 11 let a už toho udělal více než většina dospělých. I v tomto útlém věku mu záleží na tom, v jakém prostředí žijeme. To, že je potřeba něco dělat si prý uvědomil už v době, kdy mu bylo jenom pět let.

Nemluví, ale koná

Jsou různí ekologičtí aktivisté, kteří spíše jenom mluví, ale reálně nedělají nic přínosného. Tento chlapec by mohl být příkladem i jim samotným. Také zmiňuje problémy, ale hlavně se aktivně podílí na jejich řešení. Máme na mysli především sbírání odpadků. Zkrátka a jednoduše se neštítí špinavé práce, když jde o úklid planety.

Má svou organizaci

Není na to sám. Chlapec už v tomto útlém věku založil neziskovou organizaci, která je postavena na snaze vyčistit naši planetu od nepořádku. S jejími myšlenkami souhlasí mnoho lidí a ti také nemluví, ale spíše konají. Je vidět, že jsou i organizace, které opravdu pro záchranu něco dělají a nezůstávají jenom u prázdných slov.

Velký úklid pláží

Jedním z posledních počinů tohoto chlapce a jeho organizace na záchranu planety byl velký úklid pláží. Samotná účast překvapila každého. Jak s ohledem na počet účastníků, tak s ohledem i na jejich věk. Nejednalo se totiž jenom o dospělé, ale pomocnou ruku podalo i mnoho chlapcových vrstevníků. Ukázka toho, že i mladé generaci záleží na tom, kde a jak žijeme.

Činnost skupiny MicroActivist je známá po celém světě

Chlapcova organizace nese název MicroActivist a začíná být slavná po celém světě. Hlavně proto, že nejpočetnější skupinu zde netvoří dospělí, jako je tomu u jiných organizací, ale jsou to děti. Je vidět, že i když by měli dělat něco úplně jiného a užívat si bezstarostného života, mají strach o naši planetu. Je to logické, jelikož oni na ní budou muset žít ještě desítky let. A po nich také jejich děti.