Měkký vřed není nebezpečný, ale je vstupní branou pro další infekce

Chystáte-li se do tropických oblastí a tušíte, že byste tam mohli potkat pravou lásku, buďte velmi opatrní. Ne snad kvůli zlomenému srdci, měli byste se však chránit proti pohlavně přenosnými nemocemi, které v těchto oblastech poměrně bují. Nepříjemný je třeba takový měkký vřed, který bývá nazývaný také chankroid a jsou to léze v oblasti genitálií. V našich podmínkách mírného pásu se s ní nejspíš nesetkáte, je to infekční choroba pocházející od mikroorganismu jménem Haemophilus ducreyi, kterému se daří právě zejména v tropických zónách.

Není nebezpečný, ale je vstupní branou pro další infekce

Měkký vřed je pohlavně přenosná choroba, tedy k nákaze dochází při nechráněném pohlavním styku s nakaženou osobou. Nemoc se pozná podle toho, že se v oblasti genitálií začnou tvořit bolestivé puchýře, které mají tendenci se protrhávat a vznikají tak otevřené rány čili vředy.

Tato choroba je vysoce nakažlivá a postihuje muže i ženy bez rozdílu, zejména pak sexuálně aktivní mladé lidi kolem 21 až 30 let. Zranitelnost populace vůči této infekci je pak ještě zásadně vyšší v zaostalých a rozvojových zemích, kde je často roznášejí zejména sexuální pracovnice a poté i jejich mladí klienti.

I když se jedná o infekci omezenou na kůži a sliznice a zpočátku nebývají její projevy přítomné v jiných tělesných orgánech, bývají pukající puchýře považovány za důležitý faktor pro získání a přenosu viru HIV, ale tělo tak bývá otevřené i jiným druhům pohlavně přenosných chorob.

Bolestivé puchýře na pohlavních orgánech

Stejně jako herpes nebo syfilis, i měkký vřed se projevuje vředy, tedy malými a velmi bolestivými puchýřky vyrážejícími v oblasti pohlavních orgánů a konečníku, které se časem zvětšují, pukají a jsou plné hnisu. Zpočátku vypadají jako malé pupínky s nepravidelnými okraji, které právě nesou název „měkký vřed“, jejichž povrch po čase praskne a vytvoří zející ranky.

První projevy se vyskytují obvykle po 3 až 7 dnech od nákazy, nicméně inkubační doba choroby může trvat i celé 2 týdny. Jak nemoc postupuje, začnou se tvořit abscesy v lymfatických uzlinách v oblasti slabin.

Nemoc je naštěstí velmi snadno léčitelná a obvykle stačí jedna dávka preorálně nebo injekčně podaných antibiotik.

Obrázky: Freepik