Metabolický syndrom zvyšuje riziko vzniku srdečních onemocnění. Poznejte jeho příznaky, dokud je čas

Metabolický syndrom nastává, jakmile člověk trpí několika základními rizikovými faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a cévní mozkové příhody. Pokud se u vás některý z příznaků objeví, ještě neznamená, že vás trápí metabolický syndrom, ale je potřeba být na pozoru, protože se u vás v takovém případě zvyšuje šance na jeho rozvoj.

Rizikové faktory

Mezi dva nejdůležitější patří rezistence na inzulín a centrální obezita. K nim se mohou přidat zvýšený krevní tlak, vysoká hladina triglyceridů a nízká hladina dobrého cholesterolu. Pokud se u vás vyskytuje pouze jeden z těchto faktorů, nemusíte trpět metabolickým syndromem, ale rozpoznáte-li na sobě tři a více, pak lékař diagnostikuje metabolický syndrom.

Projevy metabolického syndromu

Účinky jsou často závažné a především dlouhodobé. Zahrnují:

  • Kornatění tepen
  • Cukrovku
  • Srdeční infarkt
  • Onemocnění ledvin
  • Mrtvici
  • Onemocnění jater
  • Periferní arteriální onemocnění
  • Kardiovaskulární choroby

V případě rozvoje cukrovky můžete pociťovat i poškození očí, onemocnění ledvin a poškození nervů.

Léčba metabolického syndromu

Pokud je vám diagnostikován metabolický syndrom, cílem léčby bude snížit riziko vzniku dalších komplikací pro vaše zdraví. Velký význam mají změny životního stylu, úbytek hmotnosti a nejméně 30 minut mírného nebo intenzivního cvičení. Zároveň se jedná i o základní prevenci, jak se rozvoji metabolického syndromu vyhnout.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Mayoclinic.org