Nečekaný dopad pandemie koronaviru: Celosvětový nárůst domácího násilí na ženách

Koronavirus se rychle rozšířil do celého světa a vlády jednotlivých zemí nařídili svým občanům neopouštět domovy. Nenadálý stres spojený s nejistotou budoucností, ztrátou zaměstnání a finančními problémy v rodinách a zvýšená míra konzumace alkoholu v mnoha případech ústí ve zvyšující se domácí násilí páchané na ženách, které se svými trýzniteli kvůli karanténě zůstaly uvězněny ve společné domácnosti. Aby zmírnily dopady násilí během pandemie, vlády některých zemí přijímají různá opatření.

Oběti zneužívání, které nyní celý den musejí trávit se svými násilníky, čelí další náročné výzvě: dokázat požádat o pomoc, aniž by o své situaci promluvily nahlas a neriskovaly tím své životy. Podívejte se, která opatření některé země pro řešení této obtížné situace mnoha žen přijaly.

V Brazílii zavedli mobilní aplikaci pro hlášení domácího násilí

Brazilská federální vláda zřídila zvláštní telefonní linku 180 určenou ke hlášení domácího násilí. Tamní ministr pro ženy, rodiny a lidská práva Damares Alves oznámil počátkem dubna zřízení speciální digitální platformy s názvem Brazilská lidská práva, která je určena pro podání stížností a žádostí o informace o otázkách souvisejících s lidskými a rodinnými právy. Je zde možné přiložit fotografie utrpěných zranění, vysvětlit, jakou formou agrese a násilí žena trpí a může také požádat o zachování své anonymity.

V Itálii ubytovávají oběti násilí do hotelových pokojů

Vláda Itálie, která byla jednou z vůbec nejpostiženějších zemí koronavirovou nákazou, se rozhodla umisťovat oběti domácího násilí do hotelových pokojů, kde budou moci v klidu a bezpečí přečkat dobu nucené izolace. Kromě toho byly přizpůsobeny mobilní aplikace, které byly dosud určeny pro školáky, kteří jejich prostřednictvím hlásili výskyt šikany a prodeje drog na školách. Ty od nynějška fungují také pro hlášení případů domácího násilí. Itálie totiž zaznamenala pokles počtu zpráv na speciálně zřízené telefonní lince pro oběti domácího násilí. Namísto toho totiž ženy dávají přednost textovým zprávám nebo e-mailům.

Francie zřídila asistenční stanice v lékárnách a supermarketech

Francie zaznamenala od začátku pandemie nárůst hlášeného domácího násilí o 36 % oproti předchozímu stavu. Z tohoto důvodu se vláda rozhodla, obdobně jako v Itálii, pro izolaci obětí vyčlenit hotelové pokoje. K umístění obětí pak zřídila zvláštní asistenční stanice umístěné v supermarketech a lékárnách a na další pomocná místa, kam se mohou oběti dostavit během povoleného opuštění domova.

Obrázky: Pixabay