Nový typ dioptrických skel ulehčuje lidem s presbyopií život

Presbyopie je porucha, která byla v minulosti nazývána stařeckou vetchozrakostí. Tento název se přestal používat, protože se příznaky této degenerace projevují ve věku, kdy se sotva kdo cítí být starcem, a proto se současní lékaři i literatura přiklánějí spíše k latinskému názvu. V každém případě jde o degeneraci oční čočky způsobenou věkem, tedy se nejedná o nemoc v pravém slova smyslu, ale o přirozený a tím i nevyhnutelný proces, který začíná někdy po čtyřicítce. Donedávna byli pacienti nuceni střídat různé páry brýlí podle aktuální potřeby. Naštěstí vědci zabývající se optikou vymysleli takzvané progresivní čočky, které v sobě kombinují oba druhy čoček a usnadňují tak těmto lidem život.

Oko ztrácí pružnost a obtížně mění zaostření

Presbyopie čili vetchozrakost se začíná projevovat problematickým zaostřením oka na objekty v různých vzdálenostech a se změnou zaměření třeba z televize na noviny. Proto byli lidé trpící touto poruchou dříve nuceni být vybaveni dvěma páry brýlí, jedněmi na dálku a druhými na blízko, ale případně i další jedny či více na střední vzdálenost, a střídat je podle toho, co aktuálně nedokážou zaměřit. Díky progresivním čočkám se tohle všechno ale změnilo.

Progresivní čili multifokální skla zajišťují jasné vidění bez ohledu na vzdálenost různých pozorovaných bodů. Přechody ze vzdáleného pohledu na bližší je pozvolný a nenápadný a umožňují zaostřovat na různě vzdálené předměty jemně a pohodlně. Čočky umožňují změnu optické mohutnosti pro vidění na blízko, střední vzdálenost i na dálku a nevyžadují tak nadále obtěžující střídání brýlí.

Na rozdíl od obyčejných starých bifokálních nebo trifokálních skel, které sice umožňovaly použití jediných brýlí, ale přechod jednotlivých oblastí čočky byl zřetelně vidět, jsou multifokální progresivní čočky také mnohem estetičtější. Jednotlivé oblasti totiž mezi sebou přecházejí plynule a zaručují tak jednak větší estetičnost brýlí a jednak ničím nerušený přechod vidění.

Na progresivní skla si oči musejí zvyknout

Stejně jako u bifokálních brýlí, ani přechod na progresivní čočky není tak úplně hladký, jak byste si možná představovali a přáli. Člověk si musí zvyknout na to, že očím se v brýlích pokaždé nabízí několik různých obrazů naráz. Obvykle však trvá jen pár hodin, výjimečně den či dva, než si zrak vycvičíte a dokážete normálně zaostřit na požadovanou vzdálenost. Existují pak modernější varianty těchto skel s patentovanými technologiemi, které dobu aklimatizace zkracují.

Obrázky: Freepik