Nový výzkum prokázal spojitost mezi artritidou a další nemocí pohybového aparátu

Dvě z nejbolestivějších nemocí pohybového aparátu spolu mohou souviset. I když jsou podmínky pro vznik revmatoidní artritidy a osteoporózy (řídnutí kostí) rozdílné, nejnovější lékařský výzkum této tématiky odhalil, že mezi těmito dvěma nemocemi existuje jistá spojitost. Ukázalo se, že osoby trpící revmatoidní artritidou mají více než dvojnásobnou šanci ke vzniku osteoporózy a s tím souvisejících zlomenin kostí.

Nový výzkum prokázal nečekané spojení

Výzkumníci z hematologického oddělení nemocnice v čínském Wenzhou provedli metaanalýzu třinácti studií, které se týkaly revmatoidní artritidy a osteoporózy. Na základě srovnávání dat se snažili identifikovat souvztažnost mezi výskytem revmatoidní artritidy a zlomeninami kostí. Kritériem pro účast na výzkumu byla pouze diagnostikovaná revmatoidní artritida, přičemž zahrnuti byli pacienti všech ras, pohlaví i věku. Dále pak jako kontrolní skupina sloužili lidé bez jakékoliv diagnózy onemocnění kostí.

Jako další ukazatele byly zkoumány faktory –  nedostatek vitaminů, index tělesné hmotnosti (BMI), kouření, předchozí prodělané zlomeniny a další. Výsledky výzkumu však hovořily jasně. Lidé s revmatoidní artritidou ve srovnání s těmi, kteří jí netrpěli, měli více než dvojnásobnou pravděpodobnost vzniku osteoporózy. Ještě překvapivější bylo, že ti, kteří onemocní osteoporózou současně s revmatoidní artritidou, mají vyšší riziko vzniku zlomenin kyčelního krčku nebo obratlů než ti, kteří artritidou netrpí. Z tohoto výsledku vyplývá, že revmatoidní artritida je při vzniku osteoporózy a zlomenin samostatným – a dosud velmi málo prozkoumaným faktorem.

Zdánlivě nemají nic společného

Revmatoidní artritida a osteoporóza. Co je to vlastně za nemoci? Mají vůbec něco společného? Odpověď je: Ne, nemají. Alespoň na první pohled. Ačkoliv se obě dvě poruchy  obvykle vyvíjejí s přibývajícím věkem a běžně se vyskytují u osob nad čtyřicet let věku, každá z nich má jiný původ. Obě jsou však typické vysokou bolestivostí, vznikem deformací a také svou nevyléčitelností. Artritida i osteoporóza však shodně způsobují stejnou úroveň poklesu kvality života pacienta.

U revmatoidní artritidy přitom dosud není zcela jasné, které faktory a proč ji způsobují. U osteoporózy tomu bylo jinak a dosud jsme si mysleli, že souvisí prakticky výhradně s nedostatečným zásobováním těla vápníkem. Nyní se ale ukazuje, že rizikovým faktorem je právě i onemocnění revmatoidní artritidou. Nyní však zbývá vědcům akorát prokázat, proč tomu tak je.

Revmatoidní artritida

Jedná se o systémové autoimunitní onemocnění, jehož důsledkem jsou chronické záněty kloubní výstelky, což vede k nevratnému poškození chrupavek a kostí kloubů. V pokročilé fázi se pak zánět může šířit i do dalších tělesných systémů, jako jsou oči, srdce nebo plíce.

Tato zánětlivá choroba se pojí se zvýšenou úmrtností postižených pacientů, k čemuž významně přispívají právě kardiovaskulární choroby, které v jejím důsledku vznikají. Rizikovou skupinou jsou nejčastěji ženy, u kterých se onemocnění objevuje dva až třikrát častěji než u mužů.

Osteoporóza – řídnutí a oslabení kostní tkáně

Řídnutí kostí se typicky týká žen po dosažení menopauzy. Vyskytuje se však často i jindy a u jiných věkových skupin. Jedná se o metabolickou poruchu, která je charakteristická nedostatečným vstřebáváním vápníku nebo jeho úbytek vlivem jiné příčiny. Projevuje se přitom bolestmi zad, zmenšením tělesné výšky, zhoršenou pohyblivostí, vytvořením hrbu a zvýšenou lámavostí kostí.

Preventivně proti vzniku osteoporózy pak lze zařadit dostatečný příjem vápníku a potravin či potravinových doplňků s vitaminem D a K, které zlepšují vstřebávání vápníku do organismu. Rovněž je vhodné nezanedbávat pohyb, neboť při jeho nedostatku dochází ke zvýšenému odbourávání kostní hmoty.

Chraňte své zdraví, kosti i život

Je vhodné vyškrtnout ze svého života cigarety a tabákové výrobky, zařadit naopak více cvičení a klást důraz na zdravou, pestrou a vyváženou stravu.  Tím dosáhnete optimální tělesné hmotnosti. Vyhněte se jedovatým chemikáliím, jako je azbest, oxid křemičitý atd. Co je ale nejdůležitější, jestliže se u vás objeví příznaky revmatoidní artritidy, bez váhání navštivte svého lékaře. Včasná léčba může nemoc úplně zastavit nebo alespoň zpomalit její průběh a tím prodloužit váš kvalitní a plnohodnotný život.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Creakyjoints.org