Obnovení světa po pandemické krizi bude vyžadovat podobné úsilí jako v poválečném období

Říká se, že v případě mimozemské invaze by se lidstvo spojilo za účelem svého přežití. Zrušily by se hranice států a lidstvo by se spojilo do jednoho celku, aby bylo schopno se vypořádat s naléhavou hrozbou společného nepřítele z dalekého a neznámého vesmíru. Útok už jsme prodělali. Jen namísto aliena se šedivou kůží, velikou hlavou a hubeným tělem jsme se stali obětí agrese přicházející z naší vlastní planety. Z její mikroskopické sféry.

Útočník není z vesmíru a je inteligentní

Náš alien je neviditelný, tichý a nenasytný. Je to virus. A inteligentní. Cestuje totiž na palubě neočekávaných jedinců. Více než tři čtvrtiny infikovaných má jen mírné nebo žádné příznaky. A proto v naprosté tichosti a nezaznamenán dosáhne virus neuvěřitelného počtu infekcí.

A tato neviditelná invaze, kterou jsme ale stačili alespoň částečně odhalit, nás vyděsila k nepříčetnosti. Zažili jsme tvrdý celoplanetární zážitek, který nám otevřel nelichotivý pohled na skutečnou podobu našeho světa, který se ukázal být nerovným a rozděleným na bohaté a chudé, černé a bílé, staré a mladé, vzdělané a ty druhé. Má vůbec takový svět naději na přežití tváří v tvář jakékoliv závažnější hrozbě?

Populace na okraji ohrožuje všechny

Koronavirus okamžitě odhalil, že síla ekonomik států závisí především na těch nejslabších vazbách. Na velmi zranitelné populaci. Větší části populace než dříve stále více jímá znepokojení nad situací znevýhodněných lidí, jako jsou vězni, chudé komunity či lidé bez domova.

A to nejen kvůli altruismu, ale zejména proto, že právě tito lidé jsou více než ostatní vystaveni možnosti nákazy, kterou oni sami pak mohou dále roznášet mezi mnoho dalších lidí. To vytváří velkou výzvu pro politickou moc jednotlivých zemí, aby se situací těchto lidí něco udělali a zlepšily své sociální ochrany, která napříště může značným způsobem pomoci při zvládání dalších pandemických krizí.

Obnova světa se musí zaměřit na spolupráci

Odchod z globální krize bude vyžadovat, aby země vyvinuly úsilí o obnovu podobně jako v období následujícím po válečných konfliktech. To bude nutně zahrnovat koordinovanou akci zaměřenou na spolupráci národů. Ukázalo se, že co špatného sní človíček v Číně, může špatně strávit také celý svět. Existuje souvislost s toxickou půdou a odlesňováním v Brazílii s prázdnými ledničkami ve všech zemích na Zemi.

Uznání této symbiózy by mělo být základem k přepracování geopolitické rady s cílem minimalizovat socioekonomickou propast mezi jednotlivými zeměmi. A neexistuje jiný způsob, jak se do něj integrovat, než prostřednictvím sdílení a spolupráce.

Obrázky: Freepik