Pandemie koronaviru zhoršila nerovnosti mezi muži a ženami

Koronavirová krize poukázala na nerovnost mezi muži a ženami na trhu práce. Podle průzkumů společnosti OECD jsou nezaměstnaností v důsledku krize ohroženy ženy více než muži. Kromě toho pandemie v postižených zemích uvěznila miliony lidí doma a zvýraznila tak nerovnováhu mezi manželi při plnění pracovních úkolů.

Ženská práce je hůře placena než mužská

Zpráva OECD  (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) ukázala, že devastující dopad pandemie na pracovní trh je pro ženy ještě výraznější. V Březnu zvýšilo statistiku nezaměstnanosti v členských zemích této organizace 2,1 milionu lidí, z čehož nejvyšší nárůst byl mezi ženami a mládeží. Míra nezaměstnanosti vzrostla z 5,3 % na 5,8 % u žen, zatímco u mužů z 5 % na 5,3 %.

Jedno z vysvětlení zní, že ve třech čtvrtinách případů jsou platy žen nižší než platy jejich manželů, což vede mnoho párů k rozhodnutí, že pokud by někdo z nich měl přestat pracovat, pak ten, kdo vydělává méně. Dalším důvodem je to, že pracovní místa žen jsou často více nejistá a méně oceňovaná. Paradoxní je, že práce zdravotních sester, což jsou obvykle ženy, jejichž činnost je v době pandemie zásadní, je jednou z nejhůře placených pozic.

Sektor služeb je podhodnocený

Prodavačky, kadeřnice, servírky, pracovnice v cestovním ruchu, to je jen několik případů prací v oblasti služeb, které byly bez výjimky koronavirovou pandemií těžce zasaženy. Zároveň jsou to pozice, které jsou z valné většiny obsazovány ženami.

„Mezinárodní organizace práce (ILO) předpovídá, že tato krize zruší ve světě 200 milionů pracovních míst, z nichž na většině pracují ženy, které stále pracují na neformální či částečné úvazky,“ upozorňuje výzkumnice Rachel Silvera.

Pandemie zasáhla i pracovní trh v Česku, kde se dosavadní nezaměstnanost pohybovala pod hranicí 3 % a během dubna kvůli koronaviru stoupla na 3,4 %. I přes rychle se uvolňující protipandemická opatření odborníci očekávají, že nárůst nezaměstnanosti v důsledku krize bude ještě pokračovat. Odhaduje se, že by měla stoupnout až na 5 %, přičemž řady nezaměstnaných obvykle nejvíce rozšíří pracovníci a OSVČ, kteří působili v oblasti služeb.

Obrázky: Freepik