Podle WHO, může záměrné infikování dobrovolníků urychlit vývoj vakcíny proti koronaviru

Světová zdravotnická organizace (WHO) podnítila výzkumné týmy k vyhledání dobrovolníků a jejich záměrné infikování virem SARS-CoV-2, a to za účelem urychlení studie a výzkumů vakcín proti tomuto patogenu. Pro příslušné jedince však tento typ výzkumu představuje významné nebezpečí, které lze ale v extrémní situaci, jako je tato, s určitými varováními a ochranou podstoupit. Toto prohlášení zveřejnila pracovní skupina zdravotnické agentury OSN počátkem května na svých webových stránkách.

Pokud vědecké týmy provokační studii zdůvodní, mají zelenou

Takzvané provokační studie, během nichž bude u informovaných dobrovolníků záměrně vyvolána nemoc covid-19, mohou být podle výzkumníků výrazně rychlejší, než běžné terénní testy vakcín, a to i proto, že těmto experimentům pak může být vystaven mnohem menší počet jedinců pro získání předběžných odhadů účinnosti a bezpečnosti vakcíny.

Zpráva stanovila osm podmínek, které by musely výzkumné týmy splnit pro možné zvážení realizace provokační studie, a to včetně detailního vědeckého zdůvodnění, posouzení možných přínosů a plně informovaného souhlasu dobrovolných pokusných osob.

Dobrovolníci mohou i zemřít

Tyto kontroverzní studie, které by v jiných případech nejspíš sotva připadaly v úvahu, nyní mají potenciál snížit úmrtnost na koronavirus SARS-CoV-2 po celém světě, nicméně pro dobrovolníky představují významné nebezpečí.

„Je zřejmé, že infikování dobrovolníků tímto živým virem by je vystavilo riziku způsobení závažné choroby, která by v extrémním případě mohla skončit i smrtí,“ uvedli v článku zveřejněném v časopise Journal of Infectious Diseases vědci z Harvardské univerzity pod vedením epidemiologa Marce Lipsitche.

Nový čínský koronavirus podle údajů americké univerzity Johnse Hopkinse, jejíž vědecký tým situaci dlouhodobě sleduje a provozuje interaktivní přehledovou mapu infekcí ve světě, v současné době infikoval téměř 5 milionů lidí po celém světě, z nichž téměř 324 tisíc nemoci covid-19 podlehlo. I když státy všech kontinentů začínají zavádět rozvolňovací opatření, aby oživili své ekonomiky, i tak virus představuje vážné bezpečnostní zdravotní riziko a vědci hledají veškeré varianty, jak světu od nebezpečí pomoci.

Obrázky: Pixabay