Příznaky cysty na spojivce a možnosti její léčby

Oční choroby bývají spojeny s vysokým rizikem poškození zraku, protože dříve či později napadají oční tkáň a struktury, které jsou nezbytné pro správný přenos obrazu z oka do mozku. To však hrozí jen v případě neléčení obtíží. Pro včasný lékařský zásah je však zapotřebí také včasná diagnostika a rozpoznání choroby. Toto se týká všech degenerativních onemocnění, jako je například tzv. retinitis pigmentosa. Spojivková cysta je oproti tomu méně nebezpečná, i když i jejím důsledkem může být zánět oční oblasti. Obvykle ji lze dobře léčit a díky místnímu omezení se nemůže šířit do okolních struktur oka. Přesto však může být rostoucí cysta extrémně nepohodlná a někdy může být její přítomnost signálem jiného zdravotního problému oka.

Cysta je různě závažná podle svého charakteru

Spojivková retenční cysta je malý průhledný váček s tekutinou pod nebo na spojivce. Bývá velmi malá, a proto pouhým okem sotva viditelná. Vzniká obvykle kvůli zaseknuté nečistotě, jako je odumřelá kožní buňka, prach, řasa atd. Další příčinou může být mechanické poranění, ale i genetická dispozice či nadměrné používání očních kapek.

Spojivková cysta se projevuje otokem podobným pupínku na spojivce nebo pod ní a neustávající pocit cizího tělesa v oku. Doprovází ji svědění, pálení, zarudnutí, suchost očí a zvýšené slzení, později i poruchy zraku, otok očí, bolest a hnisavý výtok.

Cysta patří do skupiny benigních, tedy neškodných nádorů. Je to v podstatě měchýřek či dutina v táni, která bývá naplněna tekutinou, jejíž povaha se liší podle příčiny vzniku cysty. Může být naplněna tkáňovým mokem, což je prostá cysta. V horších případech může být ale naplněna kožním mazem, krví nebo hnisem, hlenem, vzduchem či dokonce močovým sekretem nebo parazity nebo jejich vajíčky.

Léčba je přírodní, farmakologická i chirurgická

V případě oční cysty je výhoda v její obvykle rychlé diagnostice, neboť způsobuje značné nepohodlí. Díky tomu je možné naordinovat léčbu včas na to, aby bylo možné zabránit nutnosti chirurgického zákroku, ačkoliv i ten je v některých případech nevyhnutelný.

V závislosti na příčině pak lékař k léčbě určí buďto oční oplachy, antibiotické kapky, případně léčivé rostliny. Malé váčky se často hojí spontánně samy i bez lékařského zákroku.

Obrázky: Freepik