Psychologové vysvětlují chyby ve výchově dětí, které mohou dělat i ti nejzkušenější rodiče

Podle statistik si je většina rodičů jistá, že výchovu svých dětí zvládla na výbornou. Myslí si, že jejich pedagogické schopnosti byly pro výchovu dítěte dostačující. To ovšem není vždy pravda. Téměř všichni rodiče chybují, je to lidské, je to přirozené. Sami byli vychováni v určitých stereotypech, které se mohou prolínat generacemi. V každé rodině se nachází jakási mírná patologie -co je a co není špatně.

Shromáždili jsem pro vás doporučení psychologů z celého světa, která pomohou rodičům, aby se vyhnuli pasti negativních pedagogických stereotypů.

Žalovat se nemá

Rodiče neustále opakují svým dětem, že žalovat se nemá. Opravdu věří, že je to správné pravidlo, které je třeba dodržovat. Psychologové se však obávají toho, že děti nebudou mluvit s rodiči o svých problémech ve škole. Psychologové si myslí, že většina dětí nehovoří o šikaně, protože se bojí, že budou označováni za “žalobníčky”.

Místo toho by rodiče měli učit své děti, aby o nepříjemných situacích mluvily a snažily se je s rodiči vyřešit.

Děti by neměly vyjadřovat své negativní emoce

Rodiče neradi vidí, když jejich děti trápí, ať už pláčou, jsou naštvaní, nebo hází hračkami kolem sebe. Proto je mnohdy nejednodušší zakřičet: “Přestaň už brečet!” Místo toho, aby zjistili, co je za problém.

Toto je nejhorší ze všech možných reakcí na špatné chování, protože negativní emoce si potřebují nají cestu ven. To je základní kámen psychického zdraví. Schopnost slovně vyjádřit negativní emoce je vlastnost dospělých lidí. Je to něco, co vaše dítě bude určitě v budoucnu potřebovat, tak by ji měly začít rozvíjet už v raném věku.

Učitelé, přátelé i sousedi by měli mít dítě rádi

Všichni rodiče sní o tom, že jejich děti budou žít v míru s ostatními. Nechtějí, aby slyšely urážku, nebo měly konflikty se svými vrstevníky. Při pokusu o dosažení tohoto cíle někdy zvolí taktiku “být za dobře se všemi”.

Samozřejmě, je velmi důležité, abyste mohli s tímto proudem jít a komunikovat s ostatními s respektem. Nepokoušejte se ale zalíbit všem. Mnohdy musíte obětovat vaše vlastní zájmy a cíle, abyste se všem zalíbíli.

Kdo se ve škole špatně učí, nebude mít v dospělosti dobrou práci

Mnoho rodičů věří, že úspěch ve škole je přímo spjatý s úspěchem jejich dítěte v dospělém životě. Samozřejmě, vzdělávání hraje velkou roli, ale rozhodně to není to jediný faktor. Dobře se učit a získáva výborné ohodnocení je podmíněno určitou mentální úrovní (IQ), ale dnes se již všeobecně ví, že v dospělém životě budu děti využívat i další dovednosti (EQ).

Howard Gardner z Harvardu identifikoval sedm odlišných druhů inteligence a věří, že většina IQ testů měří pouze jednu úroveň logiky, zatímco ignoruje vizuálně-prostorové, tělesně-kinestécké, hudební a jiné druhy inteligence. Řada studií dokazuje, že například emoční inteligence hraje obrovskou roli v úspěchu člověka.

Děti by měly mít nejdražší a nejmodernější hračky a vybavení

Množství peněz, které rodiče vynakládají na své děti každým rokem roste. To má mimo jiné za následek to, že lidé přestávají chtít děti, protože se bojí velkých nákladů.

Rodiče za své děti utrácejí víc, než je potřeba. Jsou to ale věci, které děti opravdu potřebují? Možná se snažíte dát svým dětem něco, čeho jste měli v dětství nedostatek.

Šetřit penězi na dětech z vás nedělá špatné rodiče, ba právě naopak. Promyšlené zacházení s penězi, spořivost jsou pro děti skvělým vzorem a samy se naučí zbytečně neutrácet.

zdroj: brightside.me