Pytláci zvířat zvyšují díky pandemii aktivitu. Situace začíná být kritická

Pandemie koronaviru uzavřela lidi v domovech a uvolnila přírodu zvířatům. Zatímco příroda si nachází cestu zpět do vylidněných měst, pytláci a ilegální lovci zvěře se zase přemisťují do vylidněné divočiny. V místech, kde dříve probíhal čilý cestovní ruch, dnes není ani živáčka. To poskytuje klid a prostor všem lovcům, kteří se snaží mrzačením zvířat a jejich odlovem a prodejem obohatit vlastní kapsy. Situace, jejíž vážnost neustále narůstá, začíná dělat vrásky na čele ochráncům přírody, kteří jsou vůči pytlákům bezmocní. Ti tak nerušeně plundrují zbytky divoké přírody, která ještě po nájezdech lovců a pytláků během minulých století zůstala.

Pytláci ve vylidněných oblastech zabíjejí ohrožená zvířata

Společnost na ochranu divoké přírody (WCS – Wildlife Conservation Society) nedávno upozornila na neustále zhoršující se situaci afrických populací ohrožených zvířat. Tři jedinci z pár set dosud přeživších obřích ibisů byli otráveni. V Kambodži pytláci pozabíjeli i několik set dalších druhů ptáků, kteří jsou na pokraji vyhynutí. V největší kolonii vodních ptáků v jihovýchodní Asii jménem Prek Toal Ramsar nalezli správci více než stovku zabitých mláďat zvláštního ohroženého druhu čápa jménem Nesyt indomalajský.

Podle odborníků na ochranu životního prostředí je výhled do blízké budoucnosti ještě mnohem děsivější. Bez příjmů z cestovního ruchu totiž bude narušen boj proti pytlákům a v tuto chvíli není jisté, jak dlouho ještě budou pytláci beztrestně plenit divočinu bez možnosti ochránců zasáhnout.

Chybějící cestovní ruch představuje vážné nebezpečí pro divokou přírodu

„Bez cestovního ruchu bude nelegální lov neustále narůstat. Už pouhá přítomnost návštěvníků je důležitou formou prevence,“ upozornil zakladatel organizace Great Plains Conservation Dereck Joubert. „Pokud se cestovní ruch nezotaví, bude propuštěno mnoho lidí. To povede k chudobě, která vyvolá potřebu přežít za každou cenu, což vyústí v dalším nárůstu ilegálních odlovů,“.

Velké množství lidí, kteří budou muset být kvůli chybějícímu cestovnímu ruchu propuštěni, budou zároveň lidé s bohatými zkušenostmi a s hlubokými znalostmi technik boje s pytláky.

„Musíme to brát velmi vážně,“ dodal Dereck Joubert, který s manželkou pracuje na zachování a ochraně volně žijících živočichů i komunit v ohrožených oblastech.

Obrázky: Pixabay