Rané příznaky Parkinsonovy choroby zjistitelné v ústech. Odhalte chorobu včasným zásahem

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které se objevuje nejčastěji u lidí starších 60 let a postupuje progresivně, čímž ovlivňuje motorické funkce daného jedince. Lidé s Parkinsonem trpí na ztuhlé svalstvo, omezenou hybnost a potíže s rovnováhou, navíc se jejich problémy časem zhoršují. A jak poznat příznaky Parkinsonovy choroby již v počátku, aby se včasných zásahem zabránilo omezení motorických funkcí? Je dobré sledovat i náznaky ztuhlosti nebo třesu, podle vědců například může docházet ke chvění jazyka nebo rtů.

Nepříjemnost? Parkinson

V raných stádiích onemocnění si lidé neuvědomují vážnost situace, protože dočasnou ztuhlost nebo lehký třes přičítají jiným onemocněním, stresu nebo únavě. Podle vědců je však nutné být pozorný i vůči jemným náznakům třesu, protože se může jednat o příznak vážné Parkinsonovy choroby. Jednou z oblastí těla, která takovým nenápadným třesem může být postižena, je ústní dutina, především jazyk nebo rty. Třes se vyskytuje v pozdějších stádiích u 80 % pacientů, přičemž nejčastěji jde o třes rukou, nohou nebo chodidel, povětšinou na jedné půlce těla.

Rty, jazyk, čelist nebo brada

Velký třas ruky nebo nohy může být jasným příznakem Parkinsonovy choroby, ale na začátku onemocnění se nemusí jednat o mohutné pohyby, ale pomalé a rytmické hnutí v oblasti rtů nebo jazyka, někdy také v čelisti nebo na bradě. Ve chvílích, kdy dotyčný pozoruje takové nepohodlí, ztuhlost nebo rytmické změny, je na místě vyhledat odborníka a nechat se vyšetřit, protože tyto rané příznaky pociťuje valná většina pacientů s později diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou.

Třesy v klidovém období

Parkinsonova choroba je onemocnění centrální nervové soustavy, kdy dochází k odumírání nervových buněk produkujících dopamin, následkem toho dochází k přerušení spojení mezi nervovými buňkami a dotyčný není schopen ovládat motorické pohyby. Ne všechny potíže s motorikou však znamenají automaticky Parkinsonovu chorobu, ale právě při ní dochází k mimovolným pohybům, když je dotyčný v klidu a část těla postižená třasem uvolněná a není používaná. Z toho důvodu lidé postižení třesem v ústech žvýkají žvýkačku, čímž se snaží tyto mimovolné pohyby eliminovat.  

Třes i během úmyslného pohybu

Jak již bylo řečeno, někdy dochází k třesu i během pohybových aktivit nebo vědomého pohybu, v tom případě se může jednat o esenciální tremor, který bývá nejčastější příčinou třesu obecně, především horních končetin, ale může postihovat celé tělo. Podle lékařů navíc mohou někteří pacienti trpět kombinací Parkinsonovy choroby a esenciálního tremoru. Vždy je však nutné podstoupit odborné vyšetření u lékaře k potvrzení daného neurologického onemocnění.

Na Parkinsona není lék

Jaké jsou nejčastější příznaky Parkinsonovy choroby kromě klidového třesu nebo ztuhlosti? Lidé trpí také na:

  • Zpomalenost pohybů
  • Zatuhlost
  • Zhoršení mimiky a řeči
  • Vadné držení těla, předklon
  • Poruchy rovnováhy
  • Pokrčená kolena
  • Zpomalená chůze
  • Brnění v určitých částech těla
  • Zhoršené polykání
  • Psychické potíže, narušená psychika a deprese

Na Parkinsonovo chorobu navíc neexistuje lék, léčí se pouze jednotlivé příznaky, nemoc v dalších fází postupuje a poškozuje neurony. To je i problém při pozdní diagnostice, kdy 60-80 procent mozkových buněk je již nenávratně zničeno. Odborné vyšetření je proto vhodné podstoupit hned po objevení prvních netypických pocitech, brnění nebo třesu v jazyku či ústní dutině.

Léčba Parkinsonovy choroby

Samotná léčba se zaměřuje na zmírnění příznaků souvisejících s Parkinsonovou chorobou, nadto se doporučují rehabilitace a masáže, nadmíru prospěšné je cvičení. V České republice existují i speciální lázeňská zařízení, která se zabývají léčbou pacientů s Parkinsonovou chorobou. Tyto pobyty zahrnují cvičení v bazénu i na přístrojích, oxygenoterapii nebo jodobromové koupele.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Apdaparkinson.org, Mayoclinic.org