Situace kolem pandemie se začíná stabilizovat, vyhráno ale není, upozorňuje WHO

Křivka počtu nových infekcí koronavirem začíná pomalu klesat. Toto prohlášení vydali špičky Světové zdravotnické organizace (WHO) během velikonoční tiskové konference, na níž odborníci nicméně připomněly, že tento jev je zásluhou silných omezení volného pohybu osob a dodržování vzájemného dvoumetrového odstupu. Přestože se situace začíná stabilizovat a obracet k lepšímu, pokládá WHO za nezbytné změnit chování lidí během dohledné budoucnosti tak, aby se předešlo dalšímu šíření viru a dalším úmrtím v jeho důsledku.

Uvolnění opatření povede k dalším nákazám

Světová zdravotnická organizace upozornila, že přes pozitivní vývoj situace kolem pandemie koronaviru SARS-CoV-19 je zapotřebí, aby vlády dále důkladně přemýšleli o bezpečnostních opatřeních, které vytvoří rovnováhu se sociálně-ekonomickou udržitelností a zároveň zdravotní bezpečností lidí.

Podle WHO v žádném případě není možné skokově přejít z úplného omezení pohybu lidí k jeho úplnému uvolnění. Je také důležité, aby rozvolňování omezujících opatření probíhalo postupně a na území jednotlivých států v různou dobu. I bez toho totiž reálně hrozí, že během upouštění od bezpečnostních opatření dojde k opětovnému skokovému nárůstu případů covid-19 a jediným způsobem, jak se z této situace dostat, je důsledně dohledávat infikované pacienty a izolovat je od ostatních.

Koronaviru stále není dostatečně prozkoumaný

Vedoucí epidemioložka Světové zdravotnické organizace Maria Van Kerkhove během velikonoční tiskové konference uvedla, že stále neexistuje dostatečné množství údajů, které by nám dávaly nějakou jistotu ohledně boje proti koronaviru. Nedostupné jsou například informace o tom, jak dlouho je infikovaná osoba schopná předat nákazu dalším lidem nebo zda po prodělání infekce opravdu dojde k trvalé imunizaci, jak se nyní předpokládá.

WHO z preventivních důvodů doporučuje i nadále dodržovat nařízenou dvoutýdenní karanténu pro infikované osoby i pacienty s podezřelými příznaky, kteří z nějakého důvodu nemohou být testováni na přítomnost koronaviru. Izolace by měla trvat po celou dobu trvání příznaků plus dalších 14 dnů. Odborníci ale připouštějí, že jedinci mohou zůstat infekční i po dobu delší, než jsou dva týdny. K potvrzení či vyvrácení této informace jsou však zapotřebí další výzkumy.

Obrázky: Freepik