Stav lidské psychiky významně ovlivňuje činnost střev

V břiše máme druhý mozek. Vědecký tým ze Stockholmské univerzity provedl rozsáhlý výzkum, kterým byla prokázána přímá souvislost s kondicí lidského mozku a činností trávicího systému a naopak. Toto spojení navíc souvisí s úrovní a stavem imunity a odolnosti organismu proti vpádu nepřátelských bakterií, virů a toxinů, které poté způsobují řadu nejrůznějších onemocnění.

Tým švédských výzkumníků prováděl řadu pokusů na myších, u kterých byla prokázána souvislost vzniku stresové reakce s nedostatečnou účinností tzv. hematoencefalické bariéry, kterou mozek vytváří jako takovou obrannou zeď proti vpádu toxinů do organismu. Jejím účelem je chránit nervový systém před chemikáliemi obsaženými v krvi.

Ve chvíli, kdy se v organismu spustí stresová či úzkostlivá reakce, tato bariéra za nedlouhou dobu částečně nebo kompletně selhává a umožňuje průnik nepřátelských organismů a jiným druhům škodlivin do těla a tím množení škodlivých bakterií uvnitř tlustého střeva. Tento efekt je však pro organismus fatální pouze tehdy, je-li v nepořádku mikrobiální osídlení střeva, tedy při nedostatku těch „hodných“ probiotických bakterií. Naopak v případě dodání probiotik do organismu již efekt ztráty imunity nebyl tak drastický.

Deprese, úzkost i Alzheimerova choroba

V případě, že v propustnosti hematoencefalické bariéry existují mezery a slabá místa, u pacientů může dojít k vývoji depresivních poruch, úzkostí a v extrémním případě i fatální kognitivní poškození nebo Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Kromě toho tyto stavy provázejí také úporné bolesti hlavy, nedostatečné soustředění a někdy také schizofrenie.

To je velice zajímavé zjištění, protože tyto choroby jsou v současnosti z velké většiny léčeny jako neurologické poškození, respektive jsou považovány za nevyléčitelné. Dosud je příliš mnoho lékařů a vědců se stavem střevního mikrobiomu nespojoval. Pro pacienty trpící těmito obtížemi však zjištění stockholmských vědců přináší jiskřičku naděje. Pomoc od nevyléčitelné choroby by tak mohla nečekaně přinést lepší psychická pohoda a pití kefíru.

Obrázky: Freepik