Velikonoční bohoslužba papeže Františka: Svatý otec vyzývá vlády k zamyšlení o životě po pandemii

Velikonoční bohoslužby papeže Františka letos proběhly v opuštěných kostelech. Kvůli koronavirové pandemii byly věřícím přenášeny jen v podobě videozáznamu, nicméně jejich poselství není o to nijak menší. Ba právě naopak. Papež vyzval členy světových vlád a zejména Evropské unie, aby důkladně přemýšleli o svých lidech a o řešení postpandemického života poté, co odezní hrozba nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2. Podle hlavy církve se nacházíme v bodě neopakovatelné příležitosti si zvolit mezi životem ve prospěch lidí, anebo tím, který byl dosud, který jsme žili ve prospěch peněz.

Cesta života vs. hrobka hladu a otroctví peněz

„Modleme se dnes za vládce, vědce a politiky, kteří začali studovat možnosti cesty ven po pandemii. Toto ‚poté‘ již začalo. Kéž najdou správnou cestu ve prospěch lidí,“ řekl František na začátku bohoslužby, kterou vedl na Velikonoční pondělí. Zmínil, že lidé by si po odeznění infekční hrozby měli zvolit přístup ve prospěch života a vzkříšení všech národů, které byly nezvratně postiženy pandemií COVID-19.

Do opozice proti cestě života postavil František hrozbu návratu do starých kolejí předpandemického světa, službou penězům, kterou nazval „hrobkou hladu, otroctví a války ve zbrojních továrnách.“ Dodal také, že letošní „Velikonoce samoty“ mají být spouštěčem „nákazy naděje“, která povede k rozvoji lepšího světa a zmírnění utrpení všech národů světa.

„Vzpomeňme si na to, co řekl Ježíš: Existují dva pánové, pán Bůh a pán Peněz. Nemůžete sloužit oběma,“ citoval a zdůrazňoval nutnost ochrany nejchudších a nejzranitelnějších lidí, která představuje naději pro světlou budoucnost.

Zmírněte sankce a odpusťte dluhy chudým národům

Papež František během svého velikonočního projevu také varoval čelní orgány Evropské unie před egoismem a lhostejností. Evropské federaci předpověděl, že pokud se nezaváže pomoci v zotavení oblasti z následků pandemické krize, velmi bezprostředně hrozí, že se politické společenství zhroutí. Podle jeho vyjádření je načase, aby se politici a vlády vyhnuli sebestřednosti a podnikli rozhodná a koordinovaná opatření, které lidem pomohou překonat zdravotní krizi a obnovit svůj normální život.

Kromě toho vyzval také ke zmírnění přístupu vůči mezinárodním dluhům chudých zemí, které by se nyní vlivem pandemie dostali do ještě větších dluhů a potíží z nich plynoucích: „Zmírněte mezinárodní sankce a nechte země poskytnout odpovídající podporu svým občanům,“ uvedl papež František a vyzval k odpuštění dluhů nejchudším národům.

Obrázky: Remo Casilli / Reuters