Vyvarujte se častých chyb ve výchově dítěte. Mohou negativně ovlivnit jeho psychiku

Každé zaměstnání je těžké, ale rodičovství patří k vůbec těm nejnáročnějším povoláním. Navzdory všem knihám, brožurám a dobrým radám, které rodiče dostávají, výchova dětí často probíhá zcela jinak, než jsme si na začátku představovali. Většina rodičů pak neustále trpí lehkým, ale trvalým strachem, že se něco může pokazit.

Nepodporujete nezávislost

Studie zjistila, že rodiče, kteří své děti až příliš kontrolovali, nesli vinu na tom, že se u jejich dětí rozvinula řada negativních vlastností včetně nízkého sebevědomí a nízké soběstačnosti. Platí, že podpora dětí k nezávislosti může posílit jejich schopnost samostatně se vypořádávat s problémy a konflikty a usnadnit jim jejich roli v mezilidských vztazích.

Nadměrná kontrola

Zapojit se do života vašeho dítěte je dobrá věc, ale přehnaná kontrola může u dětí vést k vyšší míře úzkosti a deprese. Studie z roku 2013 zjistila, že studenti, kteří uvedli, že mají velmi přísné a kontrolující rodiče, hlásili výrazně vyšší výskyt depresí, úzkostí a jiných negativních psychologických jevů.

Bez režimu

Vědci z Velké Británie zjistili souvislost mezi nepravidelnou dobou spánku u dětí a zhoršujícím se chováním, včetně hyperaktivity, problémům s chováním, problémům s vrstevníky a emočními obtížemi. Nepravidelná doba spánku může také ovlivnit mozek. Proto je velmi důležité dbát v dětství na pravidelný spánek, který musí rodiče pečlivě kontrolovat a snažit se zajistit jeho dodržování. Narušení spánku během raného dětství může mít celoživotní negativní dopady na zdraví.

Křik

Studie z University of Pittsburgh našla důkaz, že tvrdá výchova spojená s křikem, nadávkami, verbálními útoky nebo urážkami velmi škodí blahu dětí. Drsné verbální chování bylo spojeno s negativními efekty, jako byli problémy s disciplínou, chováním a deprese.

Autoritářská výchova

V 60. letech vývojová psycholožka Diana Baumride zjistila, že existují tři druhy rodičovských stylů: tolerantní, autoritářský a autoritativní. Přitom ani jeden z těchto způsobů není zcela ideální. Rodiče by se měli spíše snažit své dítě racionálně usměrnit a nebýt ani příliš lhostejní ke špatnému chování, ani příliš ovládající. Ukázalo se však, že nejhorší je autoritářský rodič, který odrazuje od otevřené komunikace a vyvolává strach.

Nadměrné používání telefonu

Kolikrát se vám stalo, že vidíte rodiče s dítětem na hřišti, ale namísto toho, aby věnoval svou pozornost své ratolesti, scrolluje na mobilu. To je ale naprosto špatně a může to mít zničující vliv na vývoj dítěte i vztahu mezi rodiči a dětmi.

Příliš mnoho televize

Studie publikovaná v časopise The Journal of Pediatrics uvedla, že časté sledování televize u děti do tří let negativně ovlivňuje slovní zásobu, pozornost a zvyšuje pravděpodobnost šikany ostatních spolužáků ve škole. Intenzivní sledování televize bývá také spojeno s problémy se soustředěním, poruchami čtení a znalostí matematiky.

Chladné chování

Několik studií zjistilo, že nízká úroveň rodičovské vřelosti a lásky může přispět k problémům s chováním, stejně jako k nejistotě a emocionálním potížím u dětí a dospívajících. Děti, kterým se nedostává pochvaly rodičů za úspěchy, mohou také pociťovat sociální úzkost, nejistotu a nedostatek sebevědomí.

Fyzické tresty

Už od 80. let se studují následky fyzických trestů u dětí. Výsledky hovoří poměrně jasně – bití nebo výprask je spojen s vyšší mírou hyperaktivity, neposlušnosti, agresivity a odmítání autorit. Ve výsledku má tedy bití přesně opačný efekt, než kterého chceme dosáhnout. Analýza z roku 2016 z University of Texas v Austinu potvrdila na základě 50 let výzkumu na 160 000 dětech, že fyzické tresty vedou také k psychickým problémům, depresím a problémům s učením.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Businessinsider.com