Záhadné krevní sraženiny komplikují průběh onemocnění COVID-19 a mohou být smrtící

Koronavirus připravuje pacienty o ruce a nohy. Lékaři zjistili, že v organismu s covid-19 je vyšší pravděpodobnost tvorby krevních sraženin, které blokují průchod krve do různých částí těla a způsobují nedostatečné okysličení a následnou nekrózu. Ta už připravila o končetiny několik vážně nemocných pacientů, kteří by jinak byli ohroženi průnikem sraženiny do srdce či mozku, kde by mohly způsobit infarkt nebo mozkovou příhodu. Poslední výzkumy ale ukazují mnohem více. Krevní sraženiny totiž mohou vysvětlit komplikace při léčbě pacientů, kterým z donedávna záhadných důvodů nepomáhala plicní ventilace. Výskyt mikroskopických krevních sraženin tak na situaci vrhá úplně nové světlo.

Sraženiny blokují průchod krve do končetin i orgánů

Ve vědeckém časopise The Lancet se minulý týden objevil článek, který popisuje schopnost koronaviru infikovat vnitřní buněčnou vrstvu orgánů a cév, což by mohlo narušit proces srážení krve a vést ke vzniku tzv. mikrokoagulantů, tedy mikroskopických krevních sraženin. U těch je ale komplikované to, že jsou tak malé, že běžné zobrazovací prostředky nejsou schopné je identifikovat a jejich existenci je proto možné vysledovat jen správným vyhodnocením sekundárních projevů, jako je právě špatné okysličení některých částí a orgánů těla.

Některé sraženiny se zvětší či rozšíří do té míry, že lékaři musejí přikročit k amputaci končetin, aby zabránili uvolnění krevních sraženin, které by mohly doputovat do životně důležitých orgánů a způsobit smrtelné komplikace. Přikročit k amputaci je ale nutné jen ve velmi malém procentu extrémních případů, ačkoliv toto riziko reálně existuje.

Blokace cév vysvětlují nefunkčnost respirátorů

V nizozemském časopise Thrombosis Research (Výzkum trombózy) vyšla studie, podle níž celkem 31 % pacientů ze 184 infikovaných utrpělo trombotické komplikace. Toto procento vědci nazývají mimořádně vysokým. Považují je dokonce za tak vysoké, že přemýšlejí o tom, že součástí péče o pacienty s covid-19 bude preventivní podávání léků na snížení srážlivosti krve, a to ještě před provedením zobrazovacích testů.

Existence mikroskopických krevních sraženin sice dosud nemá vysvětlení jejich vzniku, nicméně mohla by podle názorů lékařů vysvětlit některé starší záhady, jako třeba proč u některých pacientů s nízkou mírou okysličení krve selhávají respirátory. Je to tedy proto, že velké množství mikrokoagulantů blokuje krevní cévy v plicích.

„Neměli bychom být překvapení,“ reagoval na situaci Shari Brosnahan, lékař intenzivní péče nemocnice v New Yorku, který se staral o pacienty s trombotickými komplikacemi. „Viry mají tendenci dělat zvláštní věci. Přestože dlouhá řada různorodých komplikací se může zdát skličující, je možné, že existuje jeden nebo dva sjednocující mechanismy, které vysvětlí vznik všech průvodních jevů. Možná, že je to všechno stejné a má to jediné řešení,“ dodal lékař.

Obrázky: Freepik