PR Články

Komerční sdělení

    • Publikace PR článku – 1500 Kč
    • Link v již existujícím článku 350 Kč

Ceny jsou konečné 

PR články nesmí být vulgární a musí se řídit právním řádem České republiky. 

PR články se stávají pevnou součástí webu a na webu zůstavají.

Články objednávejte na [email protected]