Běžná zemědělská technika je podle nedávné studie spojená s poruchou autistického spektra

Zemědělské pesticidy stojí za rozvojem rakoviny, jejich působením dochází k vrozeným vadám i rozvoji Alzheimerovy choroby. Používají se ve vysoké míře pro tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a k ochraně rostlin a zásob při skladování. Podle nedávné studie vědeckého týmu však vinou pesticidů dochází u dětí k poruše autistického spektra.

Vliv pesticidů na rozvoj autismu

Vědci z americké University of California v Davisu se zaměřili na těhotné ženy, které bydlí v oblastech, kde se používají k ochraně půdy pesticidy. Podle odborníků pak u těchto žen hrozí, že jejich dítě bude postiženo poruchou autistického spektra. Výzkumníci se také zaměřili na druhy pesticidů, které se používají. Ženy, u jejichž dětí se později projevil autismus, žily v době těhotenství v lokalitách, kde se aplikovaly organofosfáty, které se vyskytují i v nejpoužívanějším herbicidu společnosti Monsanto, v Roundupu.

Škodlivost chemikálií v těhotenství

Zranitelnost plodu v průběhu prenatálního vývoje se podle studie zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives prokázala především při vystavení těhotných žen chemikáliím typu organofosfátů. V takovém případě se zvyšuje riziko autismu u narozených dětí až o dvě třetiny. Janie F. Sheltonová, vedoucí výzkumného týmu, proto doporučuje těhotným ženám, aby věnovaly „zvláštní pozornost chemikáliím používaným v zemědělství.“

Klíčová je i doba před otěhotněním

Vědci navíc upozorňují, že rozvoj autismu hrozí nejen při vystavení organofosfátů v průběhu těhotenství, ale také před samotným otěhotněním. To se týká především pyrethroidů. Poškozením mozku mohou trpět děti, jejichž matky žily v oblasti, kde se používají karbamáty nebo insekticidy. Vzhledem k vysoké neurotoxicitě dojde k narušení procesů strukturálního vývoje. Riziko však nehrozí jen nejmenším dětem, ale toxické glyfosáty, což jsou systémové herbicidy a desikanty, mohou vést k rozvoji srdečních onemocnění, Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby u dospělých. Jejich použití by se proto mělo více regulovat.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Environmental Health Perspectives, NCBI