Hasič zachránil holčičku ze spárů ohně a bezpečně předal rodičům. Po 17 letech ve schránce našel dojemný dopis, který ho velice zarmoutil

Hasiči jsou nedílnou součástí společnosti po celém světě. Mike Hughes byl mnoho let hasičem a během svého působení ve službě zažil mnoho nejrůznějších situací a zásahů. Nyní je v důchodu, ale stále často myslí na svá léta ve službě. Zejména jedna událost mu zůstala v paměti a nezapomene na ni do konce svého života.

Co se stalo?

Mike Hughes čelil během své kariéry mnoha požárům. Jednoho dne zazvonil na služebně telefon. Tento jediný telefonát ovlivnil zbytek jeho života. Stalo se to před deseti lety. Mike dostal zprávu, že hoří rodinný dům. Okamžitě s kolegy vyrazil na místo, kde přesně dodržovali protokol. Po příjezdu ovšem zjistili, že polovina domu již vyhořela.

Chtěli se přesvědčit, že v domě nikdo není

Domu hrozilo úplné zřícení. Část domu ovšem ještě nebyla zcela pohlcena plameny, a proto hasiči hledali vchod do domu, aby se přesvědčili, že uvnitř nikdo není. Najít vchod bylo obtížné, ale podařilo se jim to. Procházeli místnosti, když si Mike všiml známek života. V jedné místnosti byla postýlka. Podíval se do ní a uviděl malé dítě.

Devítiměsíční zázrak

Miminko, které našel a zachránil, bylo skutečně staré pouhých 9 měsíců. Po skončení záchranné akce se dítě dostalo zpět do rukou svých rodičů. Nic jiného o něm Mike nevěděl. Mnoho let o dítěti přemýšlel. Nevěděl, co se mu stalo a nemohl si ani vzpomenout, jak se jmenovalo. Přemýšlel o něm i v době, kdy již odešel do důchodu.

Rodina a kolegové se rozhodli, že dítě najdou

Dlouho se to nedařilo, ale objevili ve starých novinách článek o požáru se jménem Dawnielle Davidson. Po dlouhém čase se mu podařilo se s ní spojit. Ta souvislostem vůbec nerozuměla, protože o požáru netušila. Jakmile jí vysvětlil, co se stalo, dívka pochopila, že jí zachránil život. Zůstali nadále v kontaktu a pravidelně si psali.

Překvapení, které nečekal

Nakonec přišlo pro Mika velké překvapení. Bez něj by nikdy nemohla žít svůj život a studovat. Proto mu poslala dopis s pozvánkou na svou promoci, což Mika dojalo k slzám. I takto se mohou spojit životy dvou zcela cizích lidí.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Readbakery.com