Ve hře na klavír hravě předčí i dospělé. V 7 letech dokonale zvládl jednu z nejtěžších skladeb a nepřestává udivovat hudební svět

Elisey Mysin je desetiletý chlapec, který vzhledem připomíná každé jiné dítě jeho věku. Když však usedne za klavír, obecenstvo ztichne v němém úžasu. Je totiž klavírním géniem, který už několik let předvádí fenomenální herní přednes. Poprvé na sebe upozornil ve věku pouhých 4 let, když se začal učit na klavír. Chopinovo „Nokturno“ hrál ve svých 7 letech.

Zázračné dítě

Malý Elisey potřebuje pro hraní na klavír prodloužený pedál, jinak ale není rozdíl mezi ním a nejlepšími dospělými klavíristy. Je totiž zázračným dítětem z Ruska, které překvapuje svou hrou na klavír v různých show i hudebních soutěžích. Video, kterým oslovuje všechny milovníky klasické hudby, je „Nokturno cis moll“ od Frédérica Chopina. Jeho herní přednes a klavírní dovednosti jsou naprosto obdivuhodné, navíc do hry dává naplno své city zdaleka přesahující jeho dětský věk.

Ze Stavropolu do celého světa

Elisey se narodil ve Stavropolu v jihoevropské části Ruska a hraje na klavír od nejútlejšího dětství, hudba je doslova jeho život, což dokazuje při každém svém vystoupení. Zúčastňuje se talentových soutěží i různých vystoupení po celém světě, v tomto případě vystoupil na soutěží ruských mladých talentů a nahrávka je z Moskvy, kdy Mysin předstoupil před porotu v trošku větším žlutém sáčku s bílým motýlkem a velkým růžovým květem namísto kapesníčku v levé náprsní kapsičce, ale doslova porotce odzbrojil.

Beze strachu z publika

Malý Elisey má nakročeno k zářné hudební kariéře, má vrozený talent, který je umocněn jeho vášní pro hru. Navíc cvičí každodenně dlouhé hodiny, aby se stal tím nejlepším klavíristou. I porota je zajedno, že se mu jeho sen může splnit, protože kromě nezměrného talentu má také cit pro ztvárnění i takových děl jako je Chopinovo Nokturno. V současné době studuje Elisey na hudební konzervatoři v Moskvě ve třídě Natalie Trull, další úspěchy tak budou jistě následovat.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Madlyodd.com