Naše tělo nám toho o nás spoustu napoví – zaťatá pěst není výjimkou. Co říká o vaší osobnosti?

Napadlo vás někdy, kolik toho o vás může říct způsob, jakým zatínáte pěsti? Spoustu! Často nad takovými věcmi ani nepřemýšlíme, ani je nepozorujeme. Kdykoliv se hněváme, symbolicky ukazujeme pevnou pěst, kterou dáváme najevo, že je něco špatně. Ale co tím dáváme najevo sobě?

Typ 1 

Palec je umístěn klidně na ostatních čtyřech prstech. To poukazuje na jemného ducha, emocionální osobu s vysokou úrovní empatie. Tento druh lidí se stará především o pocity a potřeby druhých. Jedná se o člověka, který se vždy připravuje na jakoukoliv situaci, ať už se jedná o dobrou či špatnou a myslí na ostatní, jaké pro ně budou důsledky. Tito lidé jsou velmi citliví a vždy zdvořilí vůči ostatním, což znamená, že sobectví je jim naprosto cizí. Další z kladných vlastností jsou kreativita a pečlivost, protože pokud na něčem takový člověk pracuje, nechce, aby se na výsledek muselo čekat zbytečně dlouho. Jsou to lidé, představující kombinaci extrovertů a introvertů.

Tyb 2

Extrovertní a velmi impulzivní osoby s talentem a sebevědomím. Okouzlující osobnosti, které jen tak něco ve svém srdci nevzdávají a do svého úsilí dají naprosto všechno. Jedná se o velmi ambiciózní a vysoce motivované lidi, kteří moc nedůvěřují lidem, proto si nechávají své sny a cíle pro sebe a pracují na nich tvrdě s velkým odhodláním. 

Zdroj: banter.fun

Ve čtení článku pokračujte na další stránce