Pět nejčastějších fobií: Proč jimi lidé trpí?

Přemýšleli jste někdy o tom, proč tolik lidí děsí některé věci? Každý má svoje vlastní strachy, ale některé převládají více, než jiné. Například mnozí lidé se bojí pavouků a hadů. Podle průzkumů jsou to dvě z nejběžnějších fóbií, které postihují obyvatele Velké Británie – ale co je na především způsobuje?

V průzkumu bylo dotazováno 2088 dospělých, čeho se bojí. Byli také požádáni, aby tyto obavy vyhodnotili jako “velký strach” nebo “menší strach”. Zde je pět nejčastějších fóbií, stejně jako několik možných vysvětlení, které za nimi vězí.

Strach z výšek

Strach z výšek snad může souviset s problém s vnímáním vertikálních vzdáleností.

Nejběžnější fóbií byl strach z výšek neboli akrofobie. Z respondentů odpovědělo 23 procent, že se velmi bojí výšek a 35 procent uvedlo, že se jich trochu bojí. Studie spojily tento strach s vertikálním vnímáním. Podle vědců jsou lidé s extrémním strachem z výšek nadhodnoceni vertikálními vzdálenostmi, ale pevný vztah příčin-účinek mezitím nebyl dosud prokázán.

Strach z hadů

Bojíte se hadů? Nejspíš jde o vrozený strach.

Druhou největší obavou respondentů byly hadi, přičemž 21 procent uvedlo, že se jich velmi bojí a 31 procent se jen trochu bojí. Několik studií zjistilo, že tento strach může být vrozený a nikoli naučený, což naznačuje, že se někteří z nás mohou narodit se strachem z plazů.

Strach z proslovů na veřejnosti

Spousta lidí má sevřený žaludek, když má na mikrofon mluvit před mnoha lidmi.

Na třetím místě na seznamu je strach z veřejného mluvení, známý také jako glossofobie. Dvacet procent dotazovaných se velmi bálo mluvit před davem, zatímco 36 procent bálo trochu. V závislosti na osobě může tento strach vysvětlit obecná a sociální úzkost, neboť se mnoho lidí obává, že je jejich posluchači budou posuzovat a hodnotit.

Strach z pavouků

Potkat se s pavoukem není zrovna nic příjemného. Obavy z něj jsou možná také vrozené.

Pavouci. Kdo nemiluje jejich rozkošně děsivé malé obličeje? Není to moc, podle 18 procent respondentů, kteří hlásili, že se jim velmi báli, stejně jako 24 procent, kteří se trochu báli. Podobně jako “čelisti” inspirovaly více lidí, aby se obávali žraloků, arachnofobie může pocházet z mediálního zobrazování strašidelných tvorů. Strach může být také vrozen jako u hadů.

Hrůza z uzavřených prostor

Pro lidi trpící klaustrofobií je například problémem cestovat výtahem.

Pátým číslem v seznamu je klaustrofobie nebo strach z uzavřených malých prostor. Čtrnáct procent dotazovaných lidí uvedlo, že se velmi bojí, zatímco 29 se trochu bojí. Jedna studie zjistila, že u lidí, kteří mají svůj osobní prostor i mimo dosah ruky, existuje větší pravděpodobnost klaustrofobie, což naznačuje, že trpící lidé podceňují horizontální vzdálenosti.

Zdroje: viralnova.com