Posuňte firemní vzdělávání na jiný level

Vzdělávání zaměstnanců a v mnoha případech i klientů je nezbytnou součástí dnešního fungování firem a dalších organizací, aby ustály tlak konkurence. Bez pravidelného vzdělávání napříč obory není v současné době – kdy se informace šíří bleskovou rychlostí – možné poskytovat dlouhodobě prvotřídní produkty a služby. Naštěstí máme po ruce řadu nástrojů, které nám s uspěchanou dobou pomohou držet krok a posunout tak firemní vzdělávání na vyšší level!

Online vzdělávání hraje prim

Stále se v hojném počtu můžete setkat s běžnými školeními v učebnách, kde u finálního testu školené osoby zpravidla podvádějí, protože se nedokázaly soustředit. Na rozdíl od školních let, kdy bylo možné to, co během vyučování člověk nepochytil dohnat doma z učebnice, tady přichází testy i hned po školení bez možnosti si informace znovu projít a zopakovat. Efektivita tak mnohdy bývá až tristně nízká.

S online kurzy je to však jiné, zaměstnanci se s nimi mohou vzdělávat svým vlastním tempem, vracet se k pasážím, které jim nebyly zcela jasné, a navíc se jim věnovat v čase, kdy je to pro ně optimální. Nemusí tak do školící místnosti odbíhat neprodleně po obchodním jednání, které se snažili včas ukončit nebo opouštět svou práci ve chvíli, kdy našli dlouho kýžené řešení určitého problému. Jistou roli pak sehrává i únava, pokud se školení odehrává na konci nebo dokonce po konci pracovní doby.

Hlavní výhodu online vzdělávání pak je…

Boj s časem a možnosti opakování však nejsou hlavní výhodou, které online kurzy pro zaměstnance či klienty přinášejí. Zásadní je především možnost, uzpůsobit obsah vzdělávacího programu potřebám organizace. Teorie aplikovaná na konkrétní situace, se kterými se každý den mohou setkat se přeci pamatuje mnohem lépe a pomůže i s osvojením určitých vzorců řešení problémů a výzev.

V současné době si totiž můžete obsah online vzdělávacích kurzů plně uzpůsobit vlastním potřebám. Technicky zkušení si mohou kurz vytvořit sami nebo se obrátit na odborníky, kteří dokáží vytvořit online kurz na míru vaší organizaci. Na základě vašich požadavků a dat, která dodavatel řešení získá z provedených analýz získáte online kurz, který bude odpovědí na vaše přání a potřeby.

Kurzy vytvořené na míru v systému pro správu vzdělávání (LMS) mohou mít nejen přizpůsobený obsah, a to včetně cvičení, videí či testů, ale i jejich grafická podoba bude odpovídat vašemu brand manuálu a je tak možné je použít i na školení obchodních partnerů.

Moderní LMS mají vysokou úroveň zabezpečení a vy tak můžete klidně spát

Současné systému pro správu vzdělávání nabízí vysokou ochranu dat, což je nezbytné ve většině odvětví, jen tak máte jistotu, že je vaše know-how adekvátně ochráněno. Aby se zamezilo sdílení a zneužívání vašich školících materiálů a kurzů může být přístup podmíněn heslem nebo připojením z určitých IP adres.

Nemusíte se tak obávat, že by informace, které jsou určeny jen pro omezený okruh uživatelů, unikly díky online vzdělávání. Aby bylo nastaveno zabezpečení odpovídajícím způsobem, je však důležité, aby se o LMS starala řádně vyškolená osoba nebo jeho poskytovatel.

Podle čeho se rozhodnout mezi interní a externí správou LMS?

O váš vzdělávací systéme se může starat váš zaměstnanec, který bude pro tuto činnost řádně vyškolen a své vzdělání si bude neustále doplňovat. Zvolit si však můžete i externí správu, o kterou se vám postará specializovaná společnost. V případě specialistů získáte jistotu, že vaše systémy budou vždy maximálně optimalizovány a zároveň budete mít po ruce i erudované programátory, jež vám mohou navrhnout i vhodná rozšíření pro ještě plynulejší a intuitivnější provoz.