Je životně důležité znát varovné signály, kterými nás tělo upozorňuje na žilní trombózu. V opačném případě může mít sraženina fatální následky

Trombóza se může rozvinout u všech lidí nehledě na věk nebo pohlaví, dokonce i u těch, kteří nemají žádné rizikové předpoklady pro její rozvoj. Proto je životně důležité, abychom dobře znali všechny podezřelé příznaky, které mohou značit výskyt tohoto nebezpečného onemocnění.

Hluboká žilní trombóza

Trombóza je porucha, při níž malé množství krve částečně ztuhne uvnitř cévy. Vytvoří se tak krevní sraženina, která se může od místa oddělit, putovat krevním řečištěm a dostat se až do plic. Tam může způsobit plicní embolii, jež je pro člověka fatální. Tento stav nastává, mluvíme-li o hluboké žilní trombóze.

Méně častá je arteriální trombóza

Objevuje se, když se uvnitř tepny vyvine krevní sraženina, jež může blokovat přívod kyslíku do srdce nebo mozku a způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

Příznaky hluboké žilní trombózy

Časné příznaky trombózy je velice obtížné odhalit. Existují případy pacientů, kteří nevykazují žádné symptomy, někteří mírné, jiní intenzivní. Žilní trombóza, která je nejčastější, se obvykle vyskytuje na nohou nebo pažích. Můžete ji poznat podle následujících příznaků:

  • Otoky na nohou nebo na rukou
  • Bolest nohou
  • Výskyt křečových žil
  • Změny v barvě kůže
  • Plicní embolie
  • Dušnost
  • Bolest na hrudi

Pokud zaznamenáte tyto podezřelé příznaky hluboké žilní trombózy, které přetrvávají den nebo dva a zhoršují se, ihned se poraďte se svým lékařem. Není-li k dispozici, neváhejte zajít přímo do nemocnice. Na základě výsledků testů se určí léčba, kterou bude nutné podstoupit.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Iatropedia.gr