Problémy spojené se skoliózou a možnosti léčby

Problémy se skoliózou jsou bohužel velmi časté a trápí mnoho lidí.  Příčinou může být nadměrné zatěžování hlavně jedné poloviny těla, což vede k posílení poloviny zádových svalů na úkor druhé. Vychýlení páteře do strany může být také dědičné. Ovšem pokud se skolióza dostane do určitého stupně, může znamenat nepříjemné problémy spojené s bolestí zad. To je varovný signál, že je opravdu nejvyšší čas pro řešení tohoto zdravotního problému. S pomocí správných pomůcek či kompenzačních cviků je navíc možné alespoň částečně podpořit záda, aby se se přiblížila ideálnímu stavu.

Co je to skolióza

Skolióza je onemocnění páteře, kdy je její stavba vychýlena na nesprávnou stranu. Existuje mnoho různých specifických druhů skoliózy. Zároveň se běžně určuje také stupeň vychýlení páteře. Pokud je vychýlení příliš velké, může to vést k nepříjemným chronickým bolestem a celkovému nepohodlí. Naštěstí existuje několik způsobů, jak je možné skoliózu léčit a jak se snažit zmírnit daný problém.

Skolióza se z velké části objevuje u dětí. Vzniká v reakci na růst, kdy  zádové svaly nestíhají správně držet páteř a ta se tak například i vlivem jednostranné zátěže vychýlí do strany. Může se však objevit i kdykoliv později během života jako reakce na jednostranné zatěžování páteře, nezdravé sezení či absenci správného cvičení.

Příznaky skoliózy

Skolióza je záludná i z toho pohledu, že příznaky se víceméně neobjevují. Problém je tak často objeven až například při běžné prohlídce u lékaře. Objevit se však mohou chronické bolesti zad, které vás upozorní na to, že něco není v pořádku a je vhodné se kondicí zad zabývat. Mírnější formy skoliózy často mohou probíhat bez komplikací a daný člověk si ani nemusí všimnout, že se u něj skolióza rozvinula. V některých případech se navíc může jednat o dočasný problém, který odezní po odstranění jednostranně zaměřené pohybové aktivity.

Obecně je možné rozlišit několik různých příznaků skoliózy. Nejsou příliš specifické, takže pokud se objeví, bude si to žádat důkladnou diagnostiku, aby bylo možné odhalit, zda se skutečně jedná o skoliózu, nebo jde o jiný problém.

  • Ztuhlost
  • Únava
  • Bolesti zad, které trvají i několik dní
  • Bolest zad, která narušuje běžné činnosti a opakuje se

Diagnostika skoliózy

Skolióza je komplexní porucha, kterou musí diagnostikovat lékař. Okamžitá léčba může zabránit zhoršení zakřivení páteře a představuje velmi důležitý moment. Velká část je dědičná, takže pokud víte, že vaši předkové měli problémy se skoliózou, možná bude ten správný čas navštívit lékaře. Hlavně v případě, kdy máte potíže s bolestmi zad, které jsou trvalejšího charakteru, a běžně doporučovaná domácí léčba nijak nezabírá.

Nejčastější vyšetření probíhá v předklonu, kdy lékař prohmatá páteř a zkontroluje její zakřivení. Zároveň je důležité prozkoumat také žebra, jestli se nacházejí ve správné pozici nebo je pokřivená páteř již negativně ovlivnila.

Jak se léčí bolest, která se objeví při skolióze?

Pro léčbu bolesti při skolióze je v první řadě důležité zapracovat na srovnání páteře. Pokud se to povede, většinou odezní i bolesti. V akutní fázi se však doporučují speciální masáže či vodoléčba, která má velmi dobré účinky pro zlepšování kondice zádového svalstva. Na akutní a silnou bolest samozřejmě pomohou také běžné léky na bolest, které však není dobré užívat pravidelně, a mělo by se jednat pouze o výjimečné řešení.  Pouze ve chvíli, kdy nemáte jinou možnost. Systémová léčba skoliózy je však během na dlouhou trať, s čímž je potřeba počítat.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Spineuniverse.com