Prognóza pacientů s nádorem štítné žlázy je příznivá. Rozpoznání prvotních příznaků je proto klíčové

Nádor neboli karcinom štítné žlázy není mezi onkologickými onemocněními příliš častý a patří k poměrně vzácným chorobám, na druhou stranu je nutné konstatovat, že dochází k jeho průběžnému nárůstu.

Léčba takového nádoru je vzhledem k jeho umístění vždy otázkou těsné spolupráce příslušných odborníků z více lékařských oborů, a to zejména onkologie a endokrinologie.

Nejčastěji příčiny vzniku nádoru štítné žlázy

Na vznik nádoru štítné žlázy má podle výzkumů možná překvapivě vliv znečištění životního prostředí, a to zejména látkami ze zemědělství a průmyslu. Zde je nejlépe vidět, jak je snaha o čistější životní prostředí důležitá i z hlediska lidského zdraví.

K dalším faktorům patří zejména předchozí zevní ozáření oblasti krku a někdy rovněž i předchozí operace štítné žlázy, kdy nebyla poskytnuta dostatečná následná podpůrná léčba. Za tímto nádorem však mohou stát i genetické a hormonální faktory a rovněž nedostatečný příjem jódu.

Příznaky nádoru štítné žlázy

Nejčastějším příznakem možného nádoru štítné žlázy je uzel neboli struma, tedy zvětšení štítné žlázy, které se projevuje jako boule nebo uzel. Pokud je větší, může způsobovat také problémy s dýcháním a polykáním. S těmito příznaky je zapotřebí co nejdříve vyhledat lékaře, který zajistí odborné endokrinologické vyšetření, které může rovněž potvrdit nebo vyvrátit existenci nádoru.

Výskyt uzlů štítné žlázy není nijak vzácný, ale pokud jde o jejich postižení karcinomem, bývá diagnostikováno pouze u přibližně 5 % všech případů.

Někdy se nádor štítné žlázy může projevit i její sníženou funkcí, kterou provázejí zejména pocity horka, suchá kůže, poruchy trávení a spánku a silná únava.

Prognóza pacientů s nádorem štítné žlázy

Velice příznivým číslem je 85 % zcela uzdravených nemocných, což je dáno zejména dobře propracovanými postupy při diagnostice nádorového onemocnění i jeho léčbě. Svou roli zde ale samozřejmě sehrávají takové faktory jako je věk a celkový zdravotní stav pacienta, jeho pohlaví, skutečnost, zda je nádor lokalizovaný nebo zda metastázuje a podobně.

Obrázky: Freepik