Stačí pohledět na ruce a hned budete vědět, s kým máte tu čest. Typologie člověka podle tvaru prstů a ruky

Z ruky umí číst věštkyně a základní rysy můžete odhalit podle velikosti nebo tvaru vy sami, stačí jen vědět, co který znamená. A je to velmi užitečné, těchto metod využívají v určování osobností také personalisté u zájemců o zaměstnání nebo odborníci na řeč těla, samozřejmě i policisté při daktyloskopii. Ruce a prsty totiž i bez slovního vyjádření prozradí hodně. Co odhaluje puntičkářství nebo naopak vyšší dávku intuice?

Ruka: 27 kostí, 29 kloubů a 123 vazů

Obyčejný stisk ruky? Podle odborníků zase tak obyčejný není, když si vezmeme v potaz, že při práci rukou se používá 27 kostí, 29 kloubů a na 123 vazů. Navíc ruce jsou základními nástroji každého člověka, je tedy zřejmé, že do určité míry odráží i naši osobnost, což je dáno geneticky. Fyzické vlastnosti jako tvar nebo velikost se totiž dědí po předcích, což dává základ osobnostním charakteristikám.

Velikost rukou

Jak se určuje velikost rukou? Na rozdíl od velikostí rukavic na toto měření není potřeba pravítko ani metr, protože jde o relativní velikost vůči zbytku těla. Stačí pokrčit levou ruku a vytvořit úhel 45°, poté pomocí pravého palce, který položíte na vnitřní stranu a prsteníčku poznáte, zda jsou vaše ruce velké nebo malé. V případě, že sahá prostředníček až k zápěstí, jsou velké, v opačném případě jsou malé.

Malé ruce znamenají svobodu a dobrodružství

Co čekat od lidí s malýma rukama? Rozhodně svobodnou mysl a touhu jít za dobrodružstvím, také nápaditost při řešení obtíží, do kterých se právě díky nim dostanou. Ve vztazích jsou více emocionální.

Velké ruce lpí na perfekcionismu

Lidé s velkýma rukama se zaměřují na detaily, bývají perfekcionisty a snaží se vždy dostát termínům. Jsou zásadoví a snaží se dělat věci správně. Ve vztazích jsou těmi citlivějšími.

Čtverec nebo obdélník?

Co znamená čtvercová dlaň? Jedná se o člověka s matematickým a logickým myšlením. Oproti tomu obdélníková dlaň znamená, že daný člověk řeší věci více intuitivně.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Naija.yafri.ca, Psychiclibrary.com