Typologie člověka na základě mayské astrologie

Kalendář starých Mayů je spojován s apokalyptickými předpověďmi konce světa, kvůli kterým v obecném povědomí ztratil svoji vážnost. Není to ale kalendářem, nýbrž nepochopením. Ať tak či tak, Mayové dali světu rovněž vlastní astrologickou typologii lidí, která je až podivuhodně přesná.

Chicchan (2. – 21. ledna)

Zrozenci znamení Chicchan jsou děti noci nebo noční sovy. Nejproduktivnější jsou mezi 21. a 4. hodinou v noci, kdy zažívají výbuchy kreativity a představivosti.

Ix (22. ledna – 10. února)

Přirozeně milující, otevřené a dávající osobnosti, které jsou vždy připraveny pomoci druhým. Nenávidí ale konfrontace. Hledají klidný život a libují si ve svém vnitřním životě.

Cauac (11. února – 2. března)

Jedinečné sebevědomí, schopnost vystupovat ze své komfortní zóny a přijímání rizik, to jsou speciální schopnosti lidí zrozených ve znamení Cauac. Tito jedinci velmi profitují v tréninku svých schopností a v celkové produktivitě velmi brzy zrána, ještě dříve, než vyjde slunce.

Kan (3. ledna – 22. března)

Slovo vystihující lidi Kan je mírumilovnost. Jsou skvělí v nastolování jednoty a klidu v pracovních i osobních skupinách. To však neznamená, že je okolí může jen tak využívat. Naopak, umějí se postavit za sebe i za vše, co považují za správné.

Manik (23. března – 11. dubna)

Manik je pro své okolí matoucí. To proto, že mají méně definované osobnostní rysy a mají větší sklon k utajování sebe sama. Jen zřídka hovoří o sobě či sdílejí své nitro s ostatními.

Imix (12. dubna – 1. května)

Imix, to je Slunce a Země. Čerpá svou životní energii z přírody a považuje se za její nedílnou součást. Lidé v tomto znamení bývají milovníky psů, a zejména pak štěňat s jejich hravou, loajální a zvědavou povahou.

Muluc (2. – 21. května)

Tito lidé bývají ve svém živlu, když venku zuří intenzivní bouřky, a to proto, že mají velmi blízko k vodě a ohni. Také jim vůbec nejsou po chuti lháři, které ze srdce nenávidí. Jsou velmi odvážní, zejména pak při poukazování na nepoctivosti, kterých jsou svědkem.

Lamat (22. května – 10. června)

Velmi moudří lidé, kteří jsou navíc vybaveni velkou dávkou štěstí. V týmu jsou právě tito lidé článkem vedoucím k vítězství.

Akbal (11. – 30. června)

Akbal je hledač hlubšího smyslu. Povrchní znalosti o světě je nikdy neuspokojí, usilují o poznání detailu každé situace, osoby i konceptu.

Cimi (1. – 20. července)

Nepodléhají iluzi, že život bude snadný. Jsou připraveni tvrdě pracovat na všem, co v životě chtějí. Tento přístup jim dává schopnost procházet zdí. Nelitují dnů, měsíců ani let věnovaných dosažení svého cíle.

Cib (21. – 25. července)

Znamení Cib panuje jen pět dní. Během nich si Mayové všimli čehosi zvláštního a nadpřirozeného, co opanuje vesmír. Zrozence tohoto období spojují s hlubokou duchovností a spojení s nadpřirozeným světem.

Chuen (26. července – 14. srpna)

Mistři „měkkého“ vedení. Jsou to rození lídři, kteří vědí, jak posunout skupinu vpřed a přitom se citlivě spojit s každým jednotlivcem a napojit se na jeho potřeby. Bývají vnímání jako neuvěřitelně přátelští.

Ben (15. srpna – 3. září)

Další z nočních sov, které jsou navíc rozenými vůdci a které milují dobrodružství a objevování nových míst. Milují ale také samotu a obvykle si vystačí sami.

Eb (4. – 23. září)

Mají velké spojení s přírodou a vynikají půvabnou, citlivou a zranitelnou povahou. Mají problémy při konfrontacích a často se uchylují k únikovým reakcím. Když se pak cítí bezpečně a klidně, mohou se ke konfliktu vrátit.

Men (24. září – 13. října)

Průzkumníci, navigátoři a lovci, které je obtížné oklamat. Jsou naladěni na prostředí a v něm panující energie.

Oc (14. října – 2. listopadu)

Lidé narození na přelomu října a listopadu jsou spojení s nebem a zemí a bývají velmi fascinováni planetami, vesmírem a duchovností. Zároveň jsou ale velmi praktičtí a i když jsou emocionálně zapojeni do situace, jsou schopni své pocity odložit stranou a racionálně přemýšlet.

Caban (3. – 22. listopadu)

Rození optimisté s důvěrou ve vesmírný řád a nepomíjivost věcí. Jsou přesvědčenými příznivci posmrtného života a smrt berou jen jako konec jedné kapitoly a začátek nové. V mayské kultuře jsou považováni za průvodce do posmrtného života.

Ik (23. listopadu – 31. prosince)

Zrozenci Ik jsou spojováni s mayským bohem Slunce, který je známý ochranou před nemocemi a negativní energií. Jsou ochotní pomoci a také přirození vůdci. Umějí svému okolí dodat pozitivní energii. Sami v sobě jsou ale náchylní k obavám.

Obrázky: Freepik