Užívání ibuprofenu je spojeno s nezanedbatelným rizikem

Ibuprofen patří k běžným, volně dostupným lékům, které tlumí bolest. Když nahlédnete do příbalového letáku, je tento přípravek určen zejména k mírnění slabé až střední bolesti, zejména při poranění měkkých tkání, bolesti zubů, hlavy, zad a bolestí po operačním zákroku, při bolesti kloubů a svalů při chřipce při menstruaci provázené bolestí a ke snižování horečky.

Nedávno provedená studie však ukazuje, že užívání ibuprofenu není bezproblémové a může znamenat vyšší riziko vzniku a rozvoje závažných onemocnění.

Švýcarská odborná studie

Studii provedla univerzita ve švýcarském Curychu a bylo při ní zkoumáno 444 osob, které užívaly ibuprofen nebo obdobný lék ze stejné skupiny. S výsledky byla odborná veřejnost seznámena na kongresu ve španělské Barceloně.

Studie ukázala, že všichni účastníci projektu měli v důsledku užívání těchto léků náběh na srdeční onemocnění nebo u nich toto onemocnění již propuklo. Užívání ibuprofenu a obdobných léků má za následek zvyšování krevního tlaku a tím také zvýšení rizika kardiovaskulárního onemocnění.

Problémy zejména u chronických stavů

Ze studie vyplývá, že k nejohroženějším skupinám patří ti pacienti, jejichž stav je dlouhodobý, chronický a kteří nesteroidní protizánětlivé léky, zejména ibuprofen, užívají dlouhodobě.

U těchto pacientů je nanejvýš důležité monitorovat krevní tlak a podávat vhodné léky k jeho snížení. Je prokázáno, že i poměrně malé snížení krevního tlaku má silné účinky a je tak možno zabránit řadě úmrtí na ischemickou chorobu srdeční a na cévní mozkovou příhodu.

Důležité varování se týká všech, kteří by chtěli ibuprofen užívat k úlevě od bolesti po delší dobu. Tuto lidé by měli svůj zdravotní stav a léčbu rozhodně vždy konzultovat se svým lékařem, aby zabránili případnému zhoršení svého stavu a vzniku a rozvoji dalších těžkých onemocnění.

Obrázky: Pixabay