Vědci zjistili souvislost mezi těžším průběhem koronaviru a mužskou vadou na kráse

Genetické predispozice podle některých renomovaných výzkumů mohou ovlivňovat nejen zdraví jako takové, ale také imunitní reakce a tendence k horšímu průběhu různých nemocí. A nemusí se přímo jednat o deformace v genofondu nebo dědičné choroby, ale také o obyčejnou výšku či sklony k plešatění. A právě pleš u mužů, která je obvykle dána genetickou predispozicí, se ukazuje jako jeden z faktorů ovlivňujících průběh koronavirového onemocnění. Podle statistik jsou totiž muži trpící částečnou nebo úplnou plešatostí často postiženi mnohem těžšími příznaky nemoci, zejména pokud mají v genomu více opakování genu pro plešatost, který je spjat s produkcí mužských hormonů.

Mužská plešatost a její příčiny

Ztráta vlasů v pozdějším věku se netýká pouze mužů, ale postihuje také ženy. V mužské populaci je ovšem tento fenomén mnohem rozšířenější a pojí se s řadou dalších specifik včetně genetických predispozic. Mužská alopecie je poměrně rozšířená a lze ji zaznamenat v různé míře až u 50 % celé mužské populace nad 50 let. U mnohých se objevuje již kolem třicátého roku života.

Příčiny mužské alopecie

Mezi hlavní příčiny vypadávání vlasů u mužů patří genetické a hormonální faktory. Alopecie je dědičná a nese ji obvykle ženský chromozom, ale může být na dítě přenesena od obou rodičů. Za její spuštění a průběh odpovídá mužský hormon dihydrotestosteron (DHT), tudíž primárně je alopecie vlastně důsledkem předpokladů pro zvýšenou produkci tohoto hormonu. Jeho hladina ovlivňuj vlasové folikuly na hlavě, které pak produkují stále tenčí a slabší vlasová vlákna s nižší pigmentací, až se nakonec zcela uzavřou.

Plešatost a rizika těžkého průběhu nemoci COVID-19

Průběh koronavirové infekce může mít různé podoby – u některých jedinců probíhá zcela asymptomaticky, u jiných může mít lehký nebo středně těžký průběh s mírnými následky. Nejproblematičtější skupinu pak představují pacienti, kteří se potýkají s průběhem těžkým, který buď znamená značné problémy s dýcháním, jež se musí řešit ventilací, nebo až fatální následky. Podle provedené statistiky se mezi muži s těžkým průběhem nemoci vyskytuje veliké procento pacientů, které trpí právě alopecií.

Jak plešatost ovlivňuje průběh onemocnění

Mužská plešatost je vyvolána především citlivostí na změny hladiny nebo zvýšenou produkci mužských hormonů. V provedené studii byl zkoumán genetický kód u mužů s alopecií, u nichž byl průběh nemoci těžký. Podle výsledků výzkumu existuje přímá souvislost mezi genetickou predispozicí k plešatosti a průběhem nákazy koronavirem, která je dána především vnímavostí organismu k hladinám mužských hormonů. Muži, kteří ve svém genofondu nesou výrazný řetězec tohoto genu, trpí horšími příznaky. Tato skutečnost ovšem pro mnohé z nich znamená také velmi dobré předpoklady pro úpravu léčby koronaviru, jež může být založena právě na potlačení vlivu tohoto genu.

Možnosti propojení různých oblastí

Tento příklad velmi specifické vědecké práce ukazuje, jak důležitá je v medicíně mezioborová spolupráce. To, co se primárně jevilo jako pouhá náhoda (tedy vyšší výskyt těžkých průběhů nemoci u plešatých mužů), lze s ohledem na moderní poznatky dermatologie a genetiky přetavit do speciálního léčebného postupu, který nejenže identifikoval závažnou rizikovou skupinu ohrožených pacientů, ale navíc definoval přístup, jehož prostřednictvím může být dosaženo výrazně lepších výsledků. Nová léčebná metoda může být dále prospěšná také pro řadu jiných nemocí, u nichž hormonální hladina či senzitivita k ní může vyvolávat odlišné imunitní reakce.

Úvodní obrázek: Freepik, Dailymail.co.uk