Vlasy jsou velkou kronikou vašeho životního stylu

Říká se, že jste to, co jíte. My dnes tuto větu budeme parafrázovat: Vaše vlasy jsou to, co jíte. Nedávná studie amerických vědců z univerzity v Utahu ukázala, že ze struktury a stavby vlasových vláken je možné usuzovat na podrobnosti o stravě jejich majitelů. Vaše kštice tak tvoří skutečný retrospektivní záznam vašeho životního stylu a nejen to. Na základě jejich analýzy je totiž možné určit i jaké je sociální postavení lidí, z jejichž hlavy pocházejí.

Vlasy jsou kronikou vašeho stravování

Výzkumníci z americké univerzity v Utahu dali dohromady vzorky od 700 lidí, kteří navštívili vlasová studia a kosmetické salóny celkem v šedesáti pěti městech po celých Spojených státech amerických a v devětadvaceti různých oblastech regionu Salt Lake City. Na základě měření izotopů uhlíku vyskytujících se ve vlasových vláknech se pak vědcům podařilo zjistit podrobnosti o stravě a dalších sociálních a životních faktorech jejich ostříhaných majitelů.

Principem je to, že různé druhy potravin obsahují různé druhy izotopů, které se během trávení rozkládají na aminokyseliny a ty se pak stávají součástí tkání po celém těle, včetně vlasů. Díky rozpoznání původu těchto aminokyselin je pak možné prakticky přesně určit nejenom skladbu jídelníčku daného člověka, ale i jeho socioekonomický status.

Zbytky kukuřice ve vlasech chudších

Vědci při své práci vycházeli z takzvaných dietních extrémů, ze kterých určily hraniční hodnoty složení vlasů. Těmito extrémy byli jednak přísní vegetariáni neboli vegani, pak téměř výhradní masožravci, třetí jsou všežravci s příklonem k masu a čtvrtou skupinu tvoří ti, kteří získávají bílkoviny z živočichů živených kukuřicí. Vychází se přitom z faktu, že živočišná výroba v USA je primárně založena na zvířatech krmených primárně kukuřicí, a to ať už jde o drůbeží, hovězí či vepřové maso, případně o další produkty, jako jsou vejce, mléko atd.

Posledně jmenovaný druh stravy pak náleží právě k nejlevnějším stravovacím možnostem, a proto jedinci, jejichž vlasy vykazovaly složení z aminokyselin s původem z poslední jmenované kategorie, logicky přináleží mezi chudší vrstvu obyvatel, která je závislá na produkci levnějšího a kvalitativně horšího masa.

Podle vědců může být přínos této techniky ten, že lékaři již nebudou odkázáni jen na dobrozdání svých pacientů o svém zdravotním stylu, nýbrž budou schopni s pomocí exaktní metody usoudit na jejich skutečné stravovací návyky.

Obrázky: Shutterstock