Výchova bez otce. Co by měly mít na paměti matky samoživitelky

V dnešní době se poměrně často stává, že je matka na výchovu svých dětí sama. Stát se to může mnoha způsoby. Potíže nastávají, když si dítě začne uvědomovat, že ostatní děti to mají doma jinak. Matky jsou v určitém bodě života dítěte donuceny, aby srozumitelným způsobem vysvětlily důvody své potřeby nebo volby vychovávat dítě o samotě, aniž by říkala negativní věci o biologickém otci. Důležité je také zdůraznit, že rozmanitost není špatná věc a každá rodina je jednoduše jiná.

Jak to udělat?

Pamatujte, že děti z neúplných rodin mohou vyrůstat mnohem zdravěji a získávat dobré vzorce chování než ty, které vyrůstají s oběma rodiči. Až se to budete snažit dítěti vysvětlit, udělejte to jasným a konzistentním způsobem, aby mělo dítě pocit, že vyrůstají v organizovaném prostředí, i když mají jen jednoho rodiče.

Nepřenášejte na něj vaše povinnosti

Za žádných okolností byste se neměly dostat do pasti zacházení s dítětem jako s dospělým. Je to vaše dítě a není možné, aby převzal povinnosti dospělého jen proto, že v rodině není druhý dospělý jedinec. Chovejte se k němu skutečně jako k dítěti a převezměte všechny dospělé povinnosti. Od určitého věku mohou samozřejmě pomáhat s nádobím a úklidem, ale rozhodně by neměly nahrazovat další dospělou osobu či vašeho partnera.

Vyvarujte se konfliktů

Nejčastějším důvodem, proč ženy vychovávají děti samy, je rozvod. Vyvarujte se chování, které může vyvíjet tlak na dítě. Nenechte ho vybírat, s kterým rodičem po rozvodu zůstane. Vy jste dospělí a je to vaše volba. Máte-li konflikty s bývalým partnerem, měly by zůstat jen mezi vámi. Dítě nemůže za to, co se mezi vámi stalo a neměly byste to na něj přenášet.

Smutek je přirozený

Děti často skrývají svůj hněv, aby nerozrušily své rodiče. Vysvětlete dítěti, že váš smutek nebo frustrace jsou normální a jde pouze o přechodné emoce, které za nějaký čas zmizí. Musí vědět, že potlačovat tyto pocity není správné a při takto velké životní změně zcela běžné.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Newsitamea.gr