Etiketa – základní pravidla chování ve společnosti

Lidé si často myslí, že základní znalosti etikety jsou pravidlem spíše pro osoby, které se pohybují ve formálním prostředí nebo pro slavné osobnosti a profesionály. Ale místo toho, bychom se měli naučit, že dobré chování a základy etikety zvyšují naši osobnost a sebevědomí. Níže jsme pro vás sestavili několik pravidel, které byste měli vždy dodržovat.

Držení skleničky

Existují drobnosti, které ovlivňují naši osobnost. Takové, kterých si my nevšímáme, ale ostatní kolem nás ano. Jako například správné držení skleničky. Na koktejlovém večírku byste měli používat levou ruku k držení sklenky a pravou si nechat volnou pro pozdravy a podávání ruky při seznamování. Pokud držíte sklenici na šampaňské, měli byste ji držet za nožičku nebo za její okraj.

Muži první

Vy muži, pokud se chystáte na nějaké divadelní představení nebo do kina, či kamkoliv, kde byste měli překonat pár sedadel s lidmi, než se dostanete ke svému místu, vždy si dávejte pozor, abyste šli čelem k nim. Je velice nezdvořilé, pokud byste k lidem byli natočeni svým pozadím. Pokud jdete se ženou, pak byste vždy měli jít první a žena by vás měla následovat.

Zdvořilý tón hlasu

Zdvořilost je ta nejmilejší věc, které si všimne každý. Už samotným základem etikety je to, že bychom měli být zdvořilí všichni. Nezáleží na věku nebo společenském i pracovním postavení. Obecně jdeme-li do restaurace, číšník by měl být zdvořilý a my na oplátku reagovat s úsměvem.

Vzdálenost mezi opačnými pohlavími

Jak se chováme k opačnému pohlaví je jedna z nejdůležitějších věcí. Nikdy bychom neměly překračovat určité meze. Během setkání se pokusme jim neskákat hned kolem krku, nezdravme příliš nahlas a chovejme se spíše klidně. Pozdravme s nízkým tónem hlasu, obzvláště pokud je daná osoba s někým. Měli bychom počkat na její reakci a ona by nás měla představit svému doprovodu. Tato pravidla platí jak pro muže, tak pro ženy.

Nesrkejte

Při jídle v restauraci nebo na večírku nevyjídejte svůj talíř přímo dočista. Měli byste nechat poslední sousto nebo poslední lok z nápoje. Jakmile dokončíte poslední sousto, váš talíř začne vydávat hluk, což vypadá neslušně a špatně působíte na okolí. Stejně tak u nápoje, kdy díky prázdnému brčku začnete srkat.

Nenoste obrovské kabelky

Vždy myslete na to, zdali se chystáte do restaurace nebo na večírek, abyste s sebou netahali obrovskou kabelku. Pokud si v restauraci položíte kabelku na stůl, bude zabírat spoustu místa, což nevypadá vůbec dobře. Do restaurace vždy noste malou kabelku nebo pouze peněženku.

Nebuďte příliš intimní na veřejnosti

Dnes jsou všichni tak zamilovaní, že si ani nevšímají, jak se na to tváří jejich okolí. Rádi předvádějí své vztahy na veřejnosti tím, že odhalují své pocity. Takové věci dělají velice špatný dojem ve společnosti. Měli byste pochopit určité věci, které se ke vztahu vážou. Nikdy byste se neměli na veřejnosti líbat, objímat nebo se dokonce hádat. Jinak byste totiž nerespektovali osobu nebo osoby, které zrovna stojí  vedle vás.

zdroj: banter.fun