Co obnáší přepis auta na nového majitele?

Prodej vozu obnáší samozřejmě podpis kupní smlouvy, tím ale papírování nekončí a posledním krokem, který je třeba učinit, je přepis vozu na nového majitele. Co všechno tento administrativní krok obnáší, jaké dokumenty jsou k němu potřeba a kolik to bude stát? Přepis auta na nového majitele je dnes trochu snazší, než tomu bylo v minulosti, přesto se ale vyplatí ujasnit si, co konkrétně člověka v takovém případě čeká.

Cesta na úřad

Začneme tím, že pro přepis vozidla je třeba se vypravit na obecní úřad s rozšířenou působností. Na rozdíl od dřívějších dob ale člověka naštěstí nečeká postupné odhlášení a opětovné přihlášení vozu. Dnes je přepis skutečně přepisem, tj. převedením vozu z jednoho majitele na nového a přepsání majitele v registru motorových vozidel.

Ještě předtím, než si řekneme, co vše je k tomu potřeba, je třeba zmínit, že k přepisu musí dojít do deseti dnů od podpisu kupní smlouvy. Pokud se tak nestane, jedná se o přestupek, který může být potrestán až padesátitisícovou pokutou.

Co vše je k přepisu potřeba?

V první řadě musí mít obě osoby občanský průkaz. Pokud se nejedná přímo o prodávajícího či kupujícího, jejich zástupci musí prokázat i vlastnictví plné moci pro přepis vozidla, případně doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu. Kromě osobních dokladů jsou samozřejmě potřeba i doklady týkající se přímo přepisovaného vozidla.

Pro přepis je potřeba malý i velký technický průkaz a doklad o povinném ručení, tzv. zelená karta (v současné době má doklad ve skutečnosti bílou barvu). Potřeba bude též protokol o evidenční kontrole a v neposlední řadě také vyplněný formulář žádosti a také 800 Kč, což je správní poplatek za přepis osobního vozidla, u jiných typů vozidel se poplatek trochu liší.

Evidenční kontrola

Mezi potřebnými dokumenty byl zmíněn protokol o evidenční kontrole, jedná se o porovnání stavu vozu s parametry uvedenými v technickém průkazu. Tuto kontrolu lze provést na stanici technické kontroly (STK) a většinou probíhá na počkání. Protokol o evidenční kontrole by neměl být v den přepisu starší než 30 dnů, a protože je protokol vázán na vozidlo nikoliv na majitele, může jí provést jak původní, tak nový majitel. Evidenční kontrola vyjde na částku do 500 Kč.

Další náležitosti

Vozidla spadající pod normu EURO 0, 1 nebo 2 podléhají také platbě ekologické daně, která může činit několik tisíc korun. Původní majitel musí s podpisem kupní smlouvy podat své pojišťovně výpověď povinného ručení, což samozřejmě platí i pro havarijní nebo jiné relevantní pojištění. Pojišťovna bude většinou požadovat kopii kupní smlouvy.

Přepis vozidla není nikterak složitý, splnění jistých náležitostí ale vyžaduje. Aby vše proběhlo hladce a co nejrychleji, vyplatí se předem pečlivě připravit vše potřebné a poté již „jít na jistotu“.