Co odhalují nevědomé pohyby rtů o našich aktuálních myšlenkách a pocitech

Každý výraz tváře, samovolný tik či stočení očí či rtů, to všechno jsou mimické způsoby vyjadřování svých myšlenek, které navzájem umíme podvědomě číst a v komunikaci na ně reagujeme. Vědomé rozklíčování těchto signálů je pak klíčem k vědomé komunikaci s ostatními. Dnes se zaměříme konkrétně na rty. Co který nevědomý výraz rtů znamená? Co když si váš komunikační partner okusuje ret nebo špulí ústa?

Kousání rtů

Význam kousání rtů, stejně jako ostatních gest, se může lišit v závislosti na intenzitě.

Silné hryzání

  • Může to být známka nervozity pramenící ze snahy mlčet, i když by se vám chtělo něco říci
  • Do rtů se koušeme i při rozhovoru s osobou, která nám způsobuje nepříjemné pocity nebo se zabývá tématem, kterému bychom se rádi vyhnuli
  • Když se někdo kouše do rtu, obvykle to značí, že nevěnuje pozornost tomu, co mu jeho partner říká

Jemné kousání

  • To je dobré znamení, že osoba, s níž komunikujeme, nás sexuálně přitahuje (nebo my ji, podle toho, kdo se zrovna kouše do rtu). Toto gesto je při pociťování přitažlivosti prakticky nevyhnutelné, a proto mu věnujte pozornost, někdy by vás mohlo zradit.

Špulení rtů

Pokud během rozhovoru našpulíte rty, znamená to, že o svém partnerovi nemáte dobré mínění. Naopak vůči němu pociťujete jistý odpor. To, co říká, nebo to, jak vypadá či žije, se vám zdají být ve srovnání s vámi samotnými horší.

Úsměv

Úsměv je výmluvné gesto, které je vždy dobrou vizitkou. Dejte si ale pozor, i úsměv může mít celou škálu intenzity a tím i různé významy.

Autentický úsměv odhalující zuby

To je vyjádřením maximálního štěstí, radosti, potěšení a přijetí. Tento úsměv je vidět i v očích a začíná uvnitř vás. Prakticky není možné ho nahrát ani ho ovládnout. Je to plně mimovolné gesto, které signalizuje, že je všechno více než v pořádku.

Zdvořilostní úsměv

Na rozdíl od předešlého autentického úsměvu, tento bývá často vynucený, a tedy falešný. Někteří lidé jej umí napodobit tak, že vypadá téměř autenticky, nicméně se při něm nezapojují ostatní mimické svaly. Proto máte-li pochybnosti, zaměřte se, zda se smějí také oči. Pokud ano, je úsměv upřímný. Pokud ne…

Úsměv odhalující jen horní zuby

Toto je úsměv sobectví. Osoby, které se takto tváří, chtějí prosadit jen své vlastní zájmy. Ti, kteří takový výraz tváře používají, mívají vůdčí schopnosti, jsou rádi středem pozornosti a vnucují druhým svůj pohled na svět.

Obrázky: Freepik, Zdroj: Themindsjournal.com