Co předpověděl Nostradamus pro tento rok a co se již vyplnilo

Nostradamus žil v 16. století ve Francii, působil jako lékař, ale proslavil se zejména jako věštec, jehož věštby se již mnohdy vyplnily. Proto také lidé na celém světě věnují jeho proroctvím velkou pozornost. Pokud jde o některá jeho proroctví pro letošní rok, která se již naplnila, lze uvést alespoň tato základní.

Virová pandemie

Nostradamovi nezůstal skrytý ani nástup pandemie koronaviru, označovaného jako SARS-CoV-2. Předpokládal jeho lokální výskyt a následné globální rozšíření, což se bohužel rovněž vyplnilo. Celosvětové statistiky vypadají takto:

  • Na světe je v současné době přes 7,8 mld. lidí
  • Koronavirem se dosud nakazilo již více než 52 mil. lidí
  • Více než 1,28 mil. lidí již podlehlo nemoci COVID-19, kterou tento virus způsobuje

Vědecké týmy se nyní usilovně snaží o vyvinutí účinné vakcíny, která by šíření viru zamezila.

Globální hospodářská krize

Nostradamus pro tento rok předpověděl také hospodářskou krizi, která měla nabýt skutečně globálních rozměrů. Tento předpoklad se naplnil zejména v souvislosti s pandemií koronaviru. Jak vyplývá z údajů Organizace spojených národů, měla dosud pandemie přímý vliv na ztrátu zaměstnání u více než 400 mil. lidí na celém světe.

Pád předního politického vůdce

Nostradamus pro rok 2020 předpověděl také konec předního politika na světové politické scéně, přičemž koncem mohla být míněna nejen přímo jeho smrt, ale také samozřejmě konec jeho působení v této vrcholné funkci. Jak vyplývá z dosavadního průběhu prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, dosavadní prezident Donald Trump svůj mandát pro další volební období s největší pravděpodobností neobhájí a novým prezidentem se stane Joe Biden.

Zvýšení hladiny moří

Rok 2020 měl být podle Nostradama rokem, v němž dojde ke kulminaci globálního oteplování, což bude mít za následek zvýšení hladiny moří. Tomu odpovídají také dostupná měření a z nich vyextrahované údaje, z nichž vyplývá, že jen za posledních 5 let se hladina moří zvýšila průměrně o 66 %, což rozhodně není zanedbatelné.

Obrázky: Shutterstock