Dejte si pozor na tyto potravinové doplňky, mohou působit karcinogenně

Řada lidí se snaží doplňovat chybějící vitamíny a minerály vhodnými potravinovými doplňky, jejichž prostřednictvím očekává dosáhnutí optimální výživy organismu. Jak se ale ukazuje, některé potravinové doplňky mohou působit zcela opačným efektem. Řeč je o potravinových doplňcích obsahujících vitamíny B6 a B12, které jsou pro lidské tělo nezbytné a podporují řadu metabolických procesů včetně krvetvorby, funkcí nervové soustavy a produkce serotoninu. Jejich nadměrný příjem však může být pro organismus velmi škodlivý.

Doplňování stravy o vitamíny skupiny B

Vitamíny skupiny B jsou látky, které obecně podporují zdraví a optimální regulaci procesů navázaných na hlavní tělní orgány. Díky tomu pomáhají nejen zlepšovat kvalitu tkání, ale také minimalizují sklony k depresím či psychickým poruchám. Některé studie přišly také se zjištěním, že vitamíny B6 a B12 jsou velmi účinnou součástí prevence rakoviny plic, což byl signál zejména pro rizikovou skupinu, jíž představují kuřáci, aby doplňovali nebo zvyšovali příjem potravin a výživových doplňků, které tyto vitamíny obsahují. Podle posledních výzkumů však nadměrné dávky vitamínů B6 a B12 riziko rozvoje rakoviny plic spíše zvyšují.

Problematika vyššího rizika rakoviny plic

Uvedená studie sledovala přes 77 tisíc osob (můžu i žen) užívajících potravinové doplňky s cílem korelovat jejich předpokládané přispění ke vzniku a rozvoji rakoviny plic. Tito respondenti uváděli, jaké doplňky v posledních deseti letech užívali, a to přesné dávkování i formu. Tato data pak byla srovnána se skutečným rozvojem rakovinného bujení z řad respondentů. Z celkové skupiny pak byli vybráni ti, u nichž se rakovina plic rozvinula (jednalo se o 808 osob).

Výstupy studie

Dle výsledků studie jsou nejvíce ohroženou skupinou v tomto případě muži-kuřáci. Z výzkumu vyplývá, že:

  • Při denních dávkách 20 mg vitamínu B6 bylo riziko rakoviny plic u této demografické skupiny až třikrát vyšší
  • Při denních dávkách 0,055 mg vitamínu B12 se pravděpodobnost vzniku a rozvoje rakoviny plic u této skupiny zvýšila až na 4násobnou
  • Přijímání vitamínů v multivitaminových tabletách je méně rizikové, pokud tedy byly doplňky konzumovány v samostatných dávkách, zvedlo se riziko vzniku a rozvoje rakoviny plic u této demografické skupiny o 30 až 40 %

Prvotní výstupy studie také ukazují, že u žen nemá doplňování vitamínů B6 a B12 žádný výrazný vliv na pravděpodobnost vzniku rakoviny plic, ať už se jedná o kuřačky či nikoliv. Pro potvrzení této skutečnosti však musí být provedena detailnější studie.

Navazující studie

Primární výstupy studie jsou podkladem pro další výzkumy – vedle samostatné studie zaměřující se pouze na ženy se předpokládá také důkladnější výzkum identifikované rizikové skupiny s ohledem na užívání kombinace vitamínů B6 a B12. Jelikož původně nebyl vitamín B12 označen jako látka podporující prevenci rakoviny plic, jejíž nadměrný příjem by mohl mít opačný efekt. Vždy je však nutné pamatovat na to, že tím hlavním rizikovým faktorem v případě rakoviny plic není dávkování nebo příjem vitamínů B6 a B12, ale samotné kouření, jež způsobuje závažné změny v plicní tkáni a nemusí být s hladinou těchto vitamínů vůbec spojeno.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Thehealthy.com