Dětem obézních matek hrozí zákeřný typ rakoviny. Lékaři nabádají budoucí rodičky k opatrnosti

Obezita ohrožuje stále větší počet lidí a především přispívá k mnoha dalším vážným onemocněním srdce, cév, ledvin, jater, ale také vzniku karcinomu. Podle vědeckého výzkumu prezentovaného v časopise Gut specializovaném na gastroenterologii, mají děti obézních matek o poznání vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v dospělosti.

Rakovina tlustého střeva u mladých dospělých

Vědecký výzkum, který zařadil údaje o 18 000 matkách a dětech, přináší přelomové zjištění o obezitě v souvislosti s karcinomem tlustého střeva, což je zhoubné nádorové onemocnění vycházející ze sliznice tlustého střeva a konečníku. Obezita, přibývání váhy v těhotenství a vysoká porodní váha mohou být odpověďmi na otázku, proč rostou v posledních letech počty tohoto onemocnění u mladých dospělých.

Údaje s anamnézou rodiček

V rámci této odborné studie lékaři získali detailní údaje a celkovou anamnézu rodiček. Veškerá lékařské anamnézy, včetně diagnóz nebo předpisů na léky, byly pečlivě zaznamenávány šest měsíců před otěhotněním až do porodu. U rodiček se pak stanovil index BMI podle hmotnosti a stanoveny čtyři kategorie:

  • Podváha (méně než 18,5)
  • Optimální váha (18,5 až 24,9)
  • Nadváha (25 až 29,9)
  • Obezita (více než 30)

Následně se váhový přírůstek zaznamenával podle týdnů těhotenství i vzhledem k celkovému přírůstku. U porodní váhy dětí vědci stanovili tři kategorie:

  • Nízká (méně než 2 kg)
  • Střední (2 až 3,9 kg)
  • Vysoká (více než 3,9 kg)

Údaje o dětech navíc byly monitorovány celých 60 let od jejich narození do roku 2019, kdy byla vědecká studie vyhodnocena.

Rakovina tlustého střeva se objevila u 68 sledovaných

Z celkového počtu ve sledované skupině bylo v daném období diagnostikována rakovina tlustého střeva u 68 lidí ve věku od 18 do 56 let, přičemž takřka u poloviny všech případů (48,5 %) k tomu došlo před 50. narozeninami. U 20 % těchto případů byla zaznamenána rakovina tlustého střeva v rodinné anamnéze. Navíc 16 % případů mělo vyšší porodní váhu a obézní matku.

Dvojnásobné riziko ve spojení s obezitou

Při bližším zkoumání vědci zjistili, že rozdíl mezi matkami s podváhou nebo s optimální váhou a matkami, které trpěly nadváhou a obezitou, je riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva u jejich dětí až dvojnásobné. Současně se riziko zvyšovalo při vyšší porodní váze, především u dětí s hmotností nad 4 kilogramy oproti těm ve skupině se střední váhou.

Observační studie varuje před obezitou

Vědci upozorňují, že studie je pouze observační a hodnotily se zadané údaje z prenatálních prohlídek a lékařské anamnézy rodičky a dítěte. Odborníci se však domnívají, že existuje souvislost mezi obezitou a vznikem kolorektálního karcinomu, což může mít kořeny v prenatálním období. Je nutné na rizika obezity v těhotenství upozorňovat a lékaři by měli ženám toužícím po otěhotnění doporučovat změnu životního stylu a jídelníčku.

Rakovina tlustého střeva u mládeže a dospívajících

Jiná vědecká studie z Telavivské univerzity upozorňuje, že rakovina tlustého střeva je spojena s obezitou také v dospívání. U dětí s nadváhou a obezitou se v dospělosti zvyšuje riziko onemocněním karcinomem tlustého střeva o 50 % a konečníku dokonce o 70 %. Do této studie vědci zařadili údaje o takřka 2 milionech pacientů. Byla u nich zaznamenávána váha v období od roku 1967 do 2012, přičemž u 3 000 lidí projevila rakovina tlustého střeva.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Phi.org, Gut.bmj.com