Dívence diagnostikovali nejagresivnější formu rakoviny a dávali jí několik měsíců života. Všechny ohromila její vůle bojovat

Boj se vzácnou formou rakoviny bohužel prohrála malá Anastasia. S rakovinou přitom bojovala celých sedm let a její rodina je naprosto zdrcena. Nepříjemnou zprávu oznámila veřejnosti matka malé Anastasie.

Nejagresivnější forma rakoviny

Malé Anastasii byla diagnostikována nejagresivnější forma dětské rakoviny. Jednalo se o difuzní gliom mozkového kmene, který se stal její finální diagnózou. Lékaři rodině sdělili, že jí zbývá pouhých šest měsíců života. Dívka ovšem bojovala celých sedm let a překonala tak všechny jejich předpoklady. I přesto svůj boj nakonec prohrála a nedávno zemřela.

O jakou nemoc se přesně jedná?

Difuzní gliom mozkového kmene (DDNG) je extrémně agresivní a velmi obtížně zvládnutelný mozkový nádor ve spodní části mozku. Řadí se mezi gliomy. To znamená, že pochází z běžné tkáně mozku, která se skládá z buněk, které pomáhají podporovat a chránit neurony mozku. Tyto nádory se obvykle nacházejí v oblasti mozkového kmene (dolní část mozku), kterou nazýváme můstek. Ten řídí mnoho důležitých funkcí těla, včetně dýchání, krevního tlaku a srdeční frekvence.

Nádor centrální nervové soustavy

Tento druh rakoviny představuje asi 10 procent všech dětských typů nádorů centrální nervové soustavy. Každý rok je v USA s tímto onemocněním diagnostikováno asi 300 dětí. Ve většině případů lze DDNG diagnostikovat, když jsou děti ve věku od 5 do 9 let, ale příznaky se mohou objevit kdykoli během dětství. Tyto nádory se objevují stejně u chlapců i dívek a ve většině případů se vůbec nevyskytují u dospělých.

Jak probíhá diagnóza?

Prvním krokem nezbytným pro léčbu dítěte je pochopitelně přesná diagnóza. Existuje hned několik možných vyšetření, která dítě bude muset pravděpodobně podstoupit. Prvním je magnetická rezonance mozku (MRI). Jedná se o nejlepší zobrazovací možnost a diagnostický přístup, který využívá kombinaci velkých magnetů, rádiových frekvencí a počítače. MRI poskytuje více údajů než tomografie a lépe rozlišuje negativní objekty (nádory, edémy apod.).

Co zahrnuje léčba tohoto onemocnění?

Naprostým základem léčby difuzního gliomu mozkového kmene je radioterapie. Při této léčbě se používají paprsky vysoké energie ze specializovaného stroje k ničení a zabíjení rakovinných buněk a zmenšování nádoru. Radioterapie se užívá v tomto případě jako základní léčba a reaguje na ni více než 90 procent dětí s DDNG. Bohužel se jedná o krátkodobé řešení, které trvá v průměru šest až devět měsíců. Lékaři zkoušeli zvyšovat dávky radioterapie, ale na přežití to nemělo žádný vliv.

Chemoterapie

Druhou možností je experimentální chemoterapie. Jedná se o chemoterapii a biologickou léčbu v kombinaci s radiační terapií. Tato léčba je v současnosti studována. Bohužel úplné chirurgické odstranění nádoru není možné z důvodu jeho umístění v mozkovém kmeni. Chirurgický zákrok může v této části mozku způsobit vážné poškození a ovlivnit nejdůležitější funkce těla. Bezpečně lze u tohoto typu onemocnění udělat pouze biopsii.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Gazzetta.gr