Faktory spojené s rozvojem rakoviny prostaty. Vědci našli spojitost s konkrétními fyziologickými vlastnostmi

Prevence vzniku rakoviny či včasná diagnostika již probíhajícího onemocnění jsou jedním z hlavních cílů moderních lékařských výzkumů, jelikož pomáhají zvyšovat naději na přežití především u rizikových demografických skupin. Rakovina prostaty je poměrně častým problémem, s nímž se setká až každý sedmý muž. Dle některých studií její rozvoj ovlivňují také základní fyziologické vlastnosti mužů. Jaké to jsou?

Faktory spojené s rozvojem rakoviny prostaty

Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, které se u mužské části populace vyskytují. Její diagnostika i léčba jsou poměrně dobře prozkoumány a úmrtnost na toto onemocnění je proto velmi nízká. Hlavními aspekty, které zvyšují naději na přežití jsou poměrně pomalý rozvoj a také pravidelné prohlídky, které ji obvykle odhalí ve velmi ranném stádiu. Pro stanovení rizikových faktorů vzniku tohoto typu rakoviny v běžné populaci bylo vyvinuto několik metodik, v současné době je známá také studie, jež srovnávala základní fyziologické vlastnosti s průběhem onemocnění.

Výstupy studie fyziologických charakteristik a průběhu rakoviny prostaty

Dle uvedené studie, nebylo primárním záměrem odhalit, jakým způsobem výška nebo váha ovlivňují samotné riziko vzniku rakoviny prostaty, nýbrž pravděpodobnost její zákeřnější formy. Studie, které se účastnilo téměř 150 tisíc mužských respondentů z evropských zemí (Dánska, Itálie, Německa, Nizozemí, Řecka, Španělska, Švédska a Velké Británie), identifikovala tyto skutečnosti:

  • Z celkového počtu respondentů byla rakovina diagnostikována 7 tisíci z nich
  • U 726 případů se jednalo o agresivní formu
  • 1388 případů bylo diagnostikováno v pokročilém stádiu nemoci
  • 934 případů skončilo úmrtím

Dle vyhodnocení dat studie se ukázalo, že mnohem vyšší pravděpodobnost pozdního odhalení či agresivnějšího průběhu nemoci mají muži obézní nebo vyšší než běžný průměr. U výšky dokonce bylo možné stanovit závislost, každých 10 cm nad průměr se zvyšuje riziko agresivnějšího průběhu onemocnění o 21 % a úmrtí dokonce o 17 %. Obdobně u obézních mužů každých 10 cm navíc v pase zvýšilo riziko horšího průběhu o 13 % a úmrtí v důsledku onemocnění až o 18 %.

Navazující studie

Uvedená studie byla úvodem do problematiky, jež identifikoval existující možnost propojení tělesných proporcí s rizikem vzniku a rozvoje rakoviny prostaty. Příčiny těchto výstupů ovšem nejsou dosud známy, nicméně minimálně v případě obezity existuje možnost zmírnit její důsledky pravidelným cvičením či správnou výživou nebo změnou životního stylu. Zdravou prostatu také podporuje aktivní sexuální život. Pokud tedy chcete předcházet jejímu vzniku nebo minimalizovat riziko jejího agresivnějšího průběhu, je dobré se  především soustředit na životosprávu a pravidelný pohyb, které jsou obecně vhodným nástrojem prevence řady onemocnění.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroje: Orlandohealth.comThehealthy.com