Fibrilace síní: Nepravidelný srdeční rytmus, který může komplikovat váš každodenní život

Fibrilace síní je srdeční onemocnění, které způsobuje nepravidelný a často neobvykle rychlý srdeční tep. Normální srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí 60 – 100 tepů za minutu. V některých případech ale může srdeční frekvence překročit 100 úderů za minutu, což může způsobit spoustu problémů. Fibrilace síní se projevuje následujícími příznaky.

Příznaky fibrilace síní

Fibrilace síní může způsobit potíže, jako jsou závratě, dušnost a únava. Můžete zaznamenat silný srdeční tep, což znamená, že vaše srdce buší jako na poplach. Můžete mít pocit, že vám vyskočí z hrudi. Stejně tak budete cítit pulzující nepravidelné tepy, často na několik vteřin, někdy i pár minut.  Může stát, že fibrilace síní nezpůsobí žádné symptomy, tudíž si pacient ani neuvědomí, že je jeho srdeční frekvence nepravidelná.

Kdy navštívit lékaře?

Návštěvu lékaře byste si měli domluvit v následujících případech:

  • Náhlá změna srdeční frekvence
  • Srdeční frekvence je trvale nižší než 60 nebo vyšší než 100 úderů za minutu

Fibrilace síní obvykle neohrožuje člověka na životě, ale může být nepříjemná, proto často vyžaduje léčbu, která může zahrnovat:

  • Léky na prevenci cévní mozkové příhody
  • Léky na kontrolu srdeční frekvence
  • Katetrizační ablace arytmií (nepravidelný srdeční rytmus je napraven pomocí rádiových vln)
  • Kardiostimulátor

Úvodní obrázky: Freepik, Zdroj: Nhs.uk