Naučte se hlavní projevy blížící se mrtvice. Zachráníte tím život sobě nebo někomu ve vašem okolí

Šance na přežití jakékoli nemoci jsou mnohem vyšší, pokud je rychle zahájena správná léčba. To samé platí také pro mrtvici. Hledání rychlé pomoci by vám mohlo zachránit před trvalými zdravotními komplikacemi nebo smrtí. Znát hlavní příznaky mrtvice vám může zachránit život. Stejně tak můžete tímto způsobem zachránit život někomu ve svém okolí, který díky vaší znalosti příznaků mrtvice může rychle navštívit lékaře.

Náhlá ztráta rovnováhy je časný přízrak

Jednou za čas můžete v klidu ztratit rovnováhu. Někdy se jednoduše stane, že se vám zamotají nohy. Pokud ale při chůzi zaznamenáte neobvyklou a náhlou ztrátu rovnováhy, vaše tělo se vám snaží sdělit, že vás brzy postihne mrtvice. Jde o příznak, který vás může varovat a přitom ho příliš mnoho lidí vůbec nezná. To je velká škoda, protože vám může zachránit život nebo vás ušetřit vážných zdravotních důsledků, kterým můžete předejít i u onemocnění, které nemůžete očekávat.

Co vás může postihnout

Existují dva hlavní typy mrtvice: ischemická a hemoragická. Bohužel obojí vám může způsobit vážné zdravotní problémy a potíže s chůzí od raného stadia tohoto onemocnění. S největší pravděpodobností se setkáte se ztrátou rovnováhy nebo závratěmi. Podle odborníků můžete dokonce klopýtnout nebo zcela ztratit koordinaci svého těla. Na tyto příznaky si dávejte velký pozor.

Většina mrtvic ovlivňuje vlákna motorického neuronu

Což je přímo spojeno s pohybovým aparátem. Stejně tak může poškodit jednu stranu mozku a způsobit, že druhá strana těla bude velmi slabá nebo dokonce paralyzovaná. Z tohoto důvodu často pacienti po mrtvici nemohou chodit nebo hýbat jednou stranou těla. Tyto důsledky mrtvice jistě znáte a v některých případech se bohužel důsledky nezlepší a pacient skončí s trvalými následky.

Jeden z nejčastějších příznaků mrtvice podle odborníků

Odborníci tvrdí, že byste v případě mozkové příhody měli sledovat čtyři základní věci: obličej, ruce, řeč a čas. Musíte hledat jakékoli signály, že je osoba paralyzována na jedné straně těla, jedna ruka se táhne dolů, i když je zvednutá. Osoba může být také zmatená a její řeč nesrozumitelná. Poslední „čas“ znamená, že jakmile zaznamenáte vše předchozí, musíte okamžitě zavolat záchrannou službu a nechat se ošetřit.

Rovnováha a oči

Doktor Mitchell Elkind, bývalý prezident American Heart Association (AHA) a profesor neurologie a epidemiologie na Kolumbijské univerzitě, přidává ještě dvě důležité věci, na které nesmíte zapomínat: rovnováhu a oči. Náhlá ztráta rovnováhy a změna vidění jsou běžnými příznaky mrtvice. Myslete na to, že mozek je zodpovědný za vše, co děláte. Díky změnám poznáte, že se v něm děje něco negativního, co byste měli začít okamžitě řešit.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mayoclinic.org