Hlavní projevy schizofrenie. Dokáží pacienta přesvědčit o pravdě, která neexistuje

Schizofrenie je stav duševního zdraví, který se obvykle objevuje v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti. Její vliv má dopad na řeč, myšlení, emoce a další oblasti života, jako je sociální interakce člověka. V podstatě ovlivňuje nejen člověka, jehož postihuje, ale i lidi v jeho okolí. V některých případech jedinec začne projevovat neobvyklé chování již od dětství, u jiných se příznaky mohou objevit náhle. Jedná se o celoživotní léčbu, která pacientovi pomáhá zvládat většinu symptomů tak, aby byl schopen věnovat se svému každodennímu životu. Vykazuje-li někdo z vašeho okolí neobvyklé chování, přečtěte si něco o příznacích schizofrenie. Není vyloučeno, že za to může právě tato nemoc.

Projevy schizofrenie

Schizofrenie postihuje různé lidi různými způsoby, ale několik běžných příznaků vztahujících se k této nemoci lze určit pokaždé.

  • Zmatená řeč pro ostatní těžko pochopitelná – jedinec může mít obtíže se vyjádřit
  • Tvář bez výrazu
  • Nezvladatelné emoce – pacient může nevhodně reagovat na smutné nebo šťastné události
  • Nedostatek motivace – osoba může zanedbávat každodenní činnosti, včetně péče o sebe
  • Bez emocí
  • Potíže se soustředěním
  • Bludy nebo halucinace – člověk může mít pocit, že jej někdo pronásleduje nebo že slyší hlasy
  • Úzkost

Mnoho lidí se schizofrenií si vůbec neuvědomuje, že jsou nemocní. Halucinace a bludy se mohou zdát velice realistické pro osobu, která je prožívá, což ztěžuje vysvětlení pacientovi, aby podstoupil léčbu.

Obrázky: Freepik